Polish English French German Russian Spanish

dr Łukasz MoszkowiczAbsolwent trzech krakowskich uczelni. W 1999 r uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej. Praca dyplomowa dotyczyła zastosowania metod Inżynierii Wiedzy (data mining) w badaniach rynkowych. W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Biologiczno-Geograficznym Akademii Pedagogicznej uzyskując tytuł magistra biologii. Praca magisterska dotyczyła mechanizmów reakcji roślin na stres wywołany deficytem tlenu. W latach 2002 – 2008 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii roślin. Praca dotyczyła czynników wpływających na skład i bogactwo gatunkowe zbiorowisk leśnych.

Doświadczenie pedagogiczne zdobywał na stanowisku nauczyciela biologii w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Zatrudniony na Politechnice Krakowskiej od 2009 roku. Opracował i prowadzi kursy: „Szata Roślina”, „Ekologia” i „Fauna” na pierwszym stopniu kierunku Architektura Krajobrazu. Współprowadzi kurs „Ekofizjologii”  oraz  „Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu”.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu prac naukowych głównie z dziedziny botaniki i ekologii.


Projekty:


Publikacje:

LINK:

Łukasz Moszkowicz w katalogu autorów publikacji w: Baza Ludzi Nauki OPI

LINK:

Łukasz Moszkowicz w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane