Polish English French German Russian Spanish

dr hab. inż. arch. Katarzyna ŁakomyPochodząca z Katowic, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej (2003), a następnie studiów podyplomowych z zakresu Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej (2004). Od roku 2005 zatrudniona w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych,Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechniki Krakowskiej, od 2009 na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Koordynator oraz prowadząca wykłady i zajęcia z Projektowania zintegrowanego (st. I, rok II, sem. 4), Urządzania i pielęgnowania krajobrazu (st. I, rok II, sem. 3 i 4), fakultetu: Projektowanie cmentarzy (st. II, rok I, sem.II), współpromotorka prac dyplomowych magisterskich oraz promotorka prac dyplomowych inżynierskich. W 2016 r Rada Wydziału Architektury PK nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki.  W kadencji 2016-2020 pełni funcie prodziekana ds. dydaktycznych WA PK.

Od 2008 roku członek Rady Programowej konferencji naukowej z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, od 2013 sekretarz naukowy konferencji (główny organizator: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych IAK PK, od 2013 r. dr inż. arch. Katarzyna Hodor), od roku 2011 członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (od 2016 wiceprezes) oraz Sekcji Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, od 2012 roku członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki o/górnośląski.

Nagrody: Indywidualna nagroda I stopnia Rektora PK za działalność naukową, 2012 r.; zbiorowa nagroda I stopnia Rektora PK (A. Mitkowska 20%, K. Hodor 40%, K. Łakomy 40%) za działalność naukową, 2013 r.; zbiorowa nagroda I  stopnia Rektora PK (A. Mitkowska 70%, K. Łakomy 20%, K. Hodor 10%) za działalność dydaktyczną, 2014 r.; zbiorowa nagroda I stopnia Rektora PK (K. Hodor 50%, K. Łakomy 50%) za działalność naukową, 2016 r.

Główne kierunki zainteresowań badawczo-naukowych: historia architektury, urbanistyki i sztuki ogrodowej, w szczególności krajobrazów przełomu wieku XIX i XX oraz założeń rezydencjonalno-ogrodowych epoki przemysłowej, (zwłaszcza z obszaru Górnego Śląska), także cmentarze i nekropolie oraz fotografia artystyczna i krajobrazowa.

Autorka 2 monografii,  33 artykułów w recenzowanych wydawnictwach i monografiach, współredaktorka 4 monografii oraz autorka ponad 30 referatów zaprezentowane na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.Projekty:


Wybrane projekty i prace studialne:

- Projekt badawczy promotorski Nr N527 020 32/1370, pt.:Miejskie rezydencje ogrodowe typu villa urbana przełomu XIX i XX wieku w tkance urbanistycznej miasta przemysłowego (na przykładzie Katowic), kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Mitkowska, wykonawca: Katarzyna Łakomy, 2008

- Studium historyczno – kompozycyjne wraz z wytycznymi projektowymi zespołu pałacowo – parkowego w Birczy (opracowanie: dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, mgr inż. Katarzyna Fabijanowska, mgr inż. arch. krajobrazu Wojciech Bobek), 2010.

- Dokumentacja konserwatorska określająca granice obszaru wpisanego do rejestru zabytków parku w Mosznej (opracowanie: dr inż. arch. Katarzyna Hodor, dr inż. arch. Katarzyna Łakomy), 2011.

- Dokumentacja konserwatorska określająca granice otoczenia zabytkowego parku w Dobrej w celu wpisania do rejestru zabytków (opracowanie: dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, dr inż. arch. Katarzyna Hodor, mgr inż. arch. krajobrazu Wojciech Bobek), 2011.

- Studium wartości krajobrazowych zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Gościnna Dolina w Bielsku-Białej, opracowanie: dr inż. arch. Katarzyna Łakomy – kierownik projektu, dr inż. arch. Katarzyna Hodor, mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzata Sych, zleceniodawca: Urząd Miasta w Bielsku-Białej, luty 2013.

- Projekt rewitalizacji wsi Stary paczków, gm. Paczków, opracowanie: dr inż. arch. Katarzyna Hodor -kierownik projektu, dr inż. arch. Katarzyna Łakomy, dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek, inż. arch. kraj. Julia Klimek, mgr inż. arch. kraj. Anna Steuer,  zleceniodawca: Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu, listopad 2013.

Opracowania graficzne:

- od 2007 roku projektu okładek i obwolut dla tomów publikacji naukowych towarzyszących konferencji naukowej z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej; 2012-2014 – projekt serii okładek (17) podręczników akademickich dla kierunku Architektura krajobrazu przygotowane w ramach projektu „Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2013 projekt okładki wydawnictwa jubileuszowego IAK PK,  1992-2012, Dwudziestolecie Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej; od 2012 projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych dla kierunku AK oraz konferencji z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej.Publikacje:

Ważniejsze publikacje:

- Katarzyna Łakomy, Willa w krajobrazie miasta przemysłowego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.

- Katarzyna Łakomy, Wille miejskie Katowic, Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, Katowice 2011. [ > więcej informacji o publikacji...]

- Katarzyna Łakomy, Modernistyczne ogrody katowickich willi,  [w:] „Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego województwa Śląskiego”, Katowice 2011, s. 167-182.

- Katarzyna Łakomy, Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów, [w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T.LVI, z. 1/2011, Warszawa 2011 s. 27-37.

- Katarzyna Łakomy, Geniusloci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne) [w:] „Geniusloci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne)”, (red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor), Czasopismo Techniczne, Kraków 2010, s. 5-11.

- Katarzyna Łakomy, Symbolika i tradycja, a prawne uwarunkowania projektowania cmentarzy, [w:] „Ogrody pamięci”, (red. A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy), „Czasopismo Techniczne”, Kraków 2012, 340-345.

- Katarzyna Łakomy, Układy willowo-ogrodowe miast epoki przemysłowej, a problematyka zróżnicowania cech i wartości, [w:] „Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków”, ICOMOS Lublin 2012, s. 115-120.

- Katarzyna Łakomy, Pracownicze ogrody górnośląskich osiedli przemysłowych z przełomy XIX i XX wieku w świetle wybranych publikacji z epoki, [w:] „Ogrody użytkowe i ich miejsce w sztuce ogrodowej” (red. A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy), „Czasopismo Techniczne” A-8/2012, zeszyt 30, rok 109, Kraków 2012 (faktyczny czas druku 2013), s.187-196.

- Katarzyna Łakomy, Architektura w ogrodzie - tendencje w budownictwie jednorodzinnym międzywojennego Krakowa, [w:] „Międzywojenny Kraków - architektura, sztuka, nauka” (red. K. Daraż-Duda, J. Klaś), Kraków 2013, s.159-174.

LINK:

Katarzyna Łakomy w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane