Polish English French German Russian Spanish

dr inż. arch. Katarzyna Hodor

 


Dyplom mgr inż. arch. uzyskała w Politechnice Krakowskiej, Wydz. Architektury w 2001 roku. Praca na temat: „Przedszkole integracyjne w rejonie dawnej stoczni Dąbie w Zakolu Wisły na tle koncepcji zagospodarowania obszaru” wykonana została pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha, prof. PK, obroniona z wynikiem bardzo dobrym;

Od 1 kwietnia 2004 roku rozpoczęła prace w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych; w 2006 roku przyznano z finansowanie projektu badawczego, promotorskiego; w grudniu 2008 roku nastąpiła publiczna obrona pracy doktorskiej (wyróżnienie) nt. Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, promotor prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska.

Od października 2009 roku adiunkt w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, prowadzi zajęcia na kierunku Architektura Krajobrazu w Politechnice Krakowskiej z projektowania zintegrowanego dotyczące rewaloryzacji ogrodów zabytkowych (rezydencjonalnych i klasztornych), jest koordynatorem przedmiotu projektowanie (II rok sem.4, I st.). W ramach zajęć fakultatywnych (II st. studiów kierunku architektura Krajobrazu) prowadzi wykłady dotyczące nekropolii. Od 2009 roku jest współpromotorem i promotorem prac inżynierskich oraz współpromotorem prac magisterskich.

Uczestniczyła w europejskim sympozjum nt. “European horticulture – a bridge into the future”, Erfurt – Niemcy.

Od 2008 roku pełni funkcję sekretarza naukowego oraz członka Rady Naukowej cyklicznych konferencji naukowych w zakresie problematyki ogrodowej; jest współredaktorem publikacji związanych z tematyką konferencji 2007, 2008, 2010.

Członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.

Od 2008 roku jest członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Od 2011 roku członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu

Od 2011 roku członek Sekcji Sztuki i Architektury Ogrodowej, KUiA O/PAN w Krakowie.

 

Prywatnie:

Synowie: Jędrzej, Franciszek i Tadeusz

Instruktor narciarski PZN, sternik jachtowyProjekty:


Wybrane projekty:

- projekt architektoniczno-budowlany adaptacji budynku biurowo-mieszkalnego przy ul. Cystersów 7b

w Krakowie, (współpraca z mgr inż. arch. Ewą Ferefecką-Homolą,), 03.2000r.-12.2001r.,

- projekty wykonawcze oraz nadzór przy realizacji ul. Cystersów 7b w Krakowie, 2002r., (projekty autorskie elementów wykończeniowych.)

- koncepcja zagospodarowania terenów basenów Klubu Clepardii w Krakowie, (współpraca z mgr inż. Stanisławem Zawadzkim, mgr inż. arch. Ewą Ferefecką-Homolą, Eko-technika ), 2004r.

- współautor (Anna Mitkowska, Katarzyna Hodor) projektu studialno-koncepcyjnego Ogrodu Maryjnego (stacje różańcowe) w klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy – Biskupicach (sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej ), Część I Studium Form Kompozycyjnych Plenerowych Kapliczek Pielgrzymkowych, wrzesień 2004, Część II Projekt koncepcyjny Ogrodu Maryjnego OO. Franciszkanów w Pilicy – Biskupicach, styczeń 2005, (obiekt zrealizowany i oddany do użytku czerwiec 2005),

- Projekt koncepcyjny dziedzińca przed kościołem w klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach, czerwiec 2009 (współpraca z Agnieszką Chowaniec)

Wybrane studia i ekspertyzy:

- wrzesień 2006, przyznanie z finansowania projektu badawczego, promotorskiego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zamknięcie projektu 20 listopada 2008);

- opracowanie wniosku o wpisanie założenia pałacowo-ogrodowego w Kościelniakach na listę 2012 Watch - External Review Form z ramienia ICOMOS;

-„Dokumentacja konserwatorska określająca granice obszaru wpisanego do rejestru zabytków założenia pałacowo – parkowego w Mosznej”, kierownik tematu K. Hodor oraz zespół (K. Łakomy, A. Steuer, M. Sych), Kraków 2011;

- „Dokumentacja konserwatorska określająca granice otoczenia zabytkowego parku w Dobrej w celu wpisania tego terenu do rejestru zabytków”, kierownik tematu K. Łakomy oraz zespół (K. Hodor, W. Bobek, A. Steuer, M. Sych), Kraków 2011Publikacje:

Ważniejsze publikacje:

- Katarzyna Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, seria: Architektura, Monografia 397, Kraków 2011,

- Architektura ogrodowa. Obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych –historia i współczesność, materiały z XIV konferencji naukowej z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, Kraków 8-9.11.2007; praca zbiorowa pod red. Anny Mitkowskiej, Zbigniewa Mirka, Katarzyny Hodor, Wydawnictwo Instytutu Botaniki im. Wł. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków 2007, [objętość tomu 307 stron],

- Założenia rezydencjonalno-ogrodowe, dziedzictwo narodu polskiego [na tle europejskich wpływów kulturowych], praca zbiorowa pod red. Anny Mitkowskiej, Zbigniewa Mirka, Katarzyny Hodor, Wydawnictwo Instytutu Botaniki im. Wł. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków 2008, [objętość tomu 342 strony].

- Genius loci w sztuce ogrodowej, red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, wyd. „Czasopismo Techniczne”, zeszyt 13, Politechnika Krakowska, Kraków 2010, [druk 346 strony z ilustracjami]

- Anna Mitkowska, Katarzyna Hodor, Historyczne ogrody krakowskiego centrum kultury (style i kompozycja - krajobraz – sacrum - nurty rodzime i europejskie), [w:] „Tu wszystko jest Polską…” eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce, materiały konferencyjne Kraków 19-23 sierpnia 2009, red. J. Partyka, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski m. ks. Karola Wojtyły, Kraków 2009, s.105-130;

praca recenzowana

- Katarzyna Hodor, Inspiracje tradycją regionu w rozwiązaniach przestrzeni miejskich Erfurtu, [w:] „Język architektury krajobrazu” w serii: „Horyzonty architektury krajobrazu, red. B. Szulczewska, M. Szumański, wyd. „Wieś Jutra”, Warszawa 2010, s.122-127.

praca recenzowana

- Katarzyna Hodor, Magdalena Wilkosz Mamcarczyk, Rola strefy sacrum w turystyce pielgrzymkowej na przykładzie wybranych obiektów powiatu wadowickiego oraz krakowskiego, [w:] Turystyka jako rytuał, red. naukowa: Mieczysław K. Leniartek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” Wrocław 2011, Seria: Monografie – Prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, s.145-155.

praca recenzowana Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski

 

LINK:

Katarzyna Hodor w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane