Polish English French German Russian Spanish

prof. dr hab. inż. arch. Anna MitkowskaProfesor zwyczajny w Politechnice Krakowskiej

Wykłada zagadnienia: historii sztuki, architektury, urbanistyki, krajobrazów, ogrodów i zasad ich rewaloryzacji.
Specjalista z zakresu historii architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, sakralnych krajobrazów kalwaryjskich i ochrony krajobrazów kulturowych.  Współautorka (z prof. Markiem Siewnikiem) pierwszej w polskim piśmiennictwie naukowym encyklopedii ogrodowej pt. Tezaurus sztuki ogrodowej, 1997/98. Autorka dokumentacji naukowej wniosku RP o wpis zabytkowego krajobrazu sakralnego Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (wpis z dnia 1 grudnia 1999 r.); autorka 130 publikacji naukowych, w tym 16 pozycji książkowych, oraz 57 popularyzatorskich; ponad 160 recenzji naukowych; 110 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, z czego 42 na międzynarodowych, oraz 60 innych; ok. 180 opracowań studialnych i projektowych, ekspertyz konserwatorskich.  Utrzymuje kontakty naukowe z włoskimi specjalistami: architektami i historykami sztuki z ośrodków w Turynie, Florencji, Rzymie, Neapolu.

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2001 do 31.12.2012) w zakresie ochrony krajobrazów kulturowych (kalwarie, miasteczka zabytkowe); członek PKN ICOMOS (od 6.12.2016 Członek Honorowy); członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; przewodnicząca Sekcji Architektury i Sztuki Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie (od 1989); organizatorka dorocznych konferencji naukowych w zakresie problematyki ogrodowej (od 1994 r.). Promotor 9 doktoratów obronionych i ok. 100 dyplomów magisterskich, inżynierskich (kierunek: „architektura i urbanistyka”, „architektura krajobrazu”).

W latach 1993-99 (2 kadencje) prodziekan Wydz. Architektury PK - ds. nauki i rozwoju kadry; w latach 1995-2000 kierownik Studium Doktoranckiego na Wydz. Architektury PK; przewodnicząca Komisji Doktorskiej „architektury krajobrazu” K-4 w latach od 1999 do 2005 (2 kadencje); członek Senatu Akademickiego PK w latach 2001-2008; okresowo przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PK (2 kadencje), Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich PK (2015-16); ekspert PKA dla kierunku „architektura i urbanistyka” (od 2005); aktywny członek struktur oficjalnych i nieformalnych NSZZ „Solidarność”, głównie w latach 1980-1994; członek Stow. Hist. Sztuki O/Kraków; członek SARP O/Kraków; okresowo juror konkursów architektoniczno-urbanistycznych SARP, Oddz. Kielce; wieloletni członek Zarządu (Wydziału) Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (1984 – 2008); członek Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie (od 1986); członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, od 1994; Honorowy Obywatel Gminy Lanckorona; laureatka wielu nagród specjalistycznych, w tym 6 nagród ministra.

Dyplom mgr inż. arch. w Politechnice Krakowskiej, Wydz. Architektury, w 1973 r.

Doktorat w Politechnice Wrocławskiej, Inst. Historii Architektury, Sztuki i Techniki, w 1978 r.

Habilitacja w Politechnice Krakowskiej, Wydz. Architektury, w 1991 r.

Tytuł profesora nauk technicznych, architektura i urbanistyka w 2000 r.

Od 1992 kierownik Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych w Politechnice Krakowskiej.

[Pełna sylwetka w załącznikach: we wniosku o Nagrodę im. G. Ciołka, i w pełnej dokumentacji dorobku: cz.1, cz.2, cz.3]
Projekty:


Niektóre prace projektowe:

 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiślica 2000/2002 (współautor Grażyna Schneider-Skalska);
 2. Nawierzchnia Placu Pielgrzymkowego i Placu Rajskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej (współpraca Piotr Patoczka, Małgorzata Wilczkiewicz, Andrzej Rudnicki);
 3. Projekt kalwarii BB. Albertynów na Kalatówkach (współautor Piotr Patoczka);
 4. Dom mieszkalny, Lanckorona-rynek (współpraca Zbigniew Białkiewicz);
 5. Ogród Maryjny w klasztorze OO. Franciszkanów w Pilicy-Biskupicach (współautor Katarzyna Hodor);
 6. Projekt rewaloryzacji płyty rynku średniowiecznego w Lanckoronie.


Publikacje:

Wykaz publikacji książkowych:

 1. Wambierzyce, Wrocław… 1984, wydaw. Ossolineum, „Śląsk w Zabytkach Sztuki”;
 2. Sacro monte – park pielgrzymkowy, Kraków 1990, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, monografia nr 101;
 3. Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie, Kraków Asyż 1990, „Biblioteka Franciszkańska”, (współautorstwo z O. Albinem Sroką OFM);
 4. Śladami św. Franciszka z Asyżu w poszukiwaniu kompozycyjno-krajobrazowych źródeł Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria Zebrzydowska 1993, wydaw. Calvarianum, „Przyczynki do dziejów sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej”, nr 2;
 5. Model postepowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych…,Warszawa 1994, wydaw. Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, „Studia i materiały. Ogrody”, nr 2 (8), (z zespołem);
 6. Sacrum w ogrodach. Święte ogrody kalwaryjne i ich symbolika, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, monografia nr 216, (praca zbiorowa pod redakcją i z tłumaczeniami z języka włoskiego A. Mitkowskiej);
 7. Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1997/98, wydaw. Rytm, (współautorstwo z Markiem Siewniakiem);
 8. Kalwaria w Werkach pod Wilnem na tle kalwarii polskich i europejskich, Kraków 1998, wydawn. Lettra-Graphic;
 9. Wniosek o wpis Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Warszawa 1998, staraniem Generalnego Konserwatora Zabytków RP, nakład 15 egz., (z zespołem współpracy technicznej);
 10. Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie, Kraków 2000, wydaw. Lettra-Graphic;
 11. Polskie kalwarie, Wrocław Warszawa Kraków 2003; wydaw. Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
 12. Kalwaria na Górze Św. Anny…, Wrocław 2006, Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego;
 13. Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy-Biskupicach…, Kraków Pilica 2008, staraniem Prowincji OFM w Krakowie;
 14. Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. I: Od starożytności do renesansu, Kraków 2012, wydaw. Politechniki Krakowskiej;
 15. Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. II: Od manieryzmu do końca XIX w., Kraków 2013, wydaw. Politechniki Krakowskiej, (z udziałem autorskim Katarzyny Łakomy i Katarzyny Hodor);
 16. Historia sztuki dla studentów „architektury krajobrazu”, t. I. Od prehistorii poprzez kultury starożytne do początków średniowiecza, Kraków 2014 – 2016,staraniem własnym, na prawach rękopisu (rozpowszechnianie elektroniczne za zgodą autorki).  

LINK:

Anna Mitkowska w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane