Polish English French German Russian Spanish

dr inż. Przemysław Kowalski


Studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w latach 1992-1997. Praca magisterska ukończona pod kierunkiem dr inż. Danuty Kraus pt.: „Park w Garlicy Murowanej” stała się podstawą do rozpoczęcia studiów w Studium Doktoranckim Akademii Rolniczej w Krakowie.

Od 2004 roku zatrudniony w Instytucie Architektury Krajobrazu na stanowisku asystenta w zespole prof. Wojciecha Kosińskiego. Od początku pracy w Instytucie prowadzi równolegle ćwiczenia z Projektowania Zintegrowanego oraz Szaty Roślinnej. W roku 2008, wspólnie z dr Izabelą Krzeptowską-Moszkowicz przygotował i prowadzi autorski program wykładów i ćwiczeń w zakresie IV semestru Szaty Roślinnej, obejmujący zagadnienia związane ze znajomością roślin zielnych (ćwiczenia) oraz organizacją i funkcjonowaniem świata roślinnego jako uzupełnienie wykładów z semestrów I – III.

W zespole Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu odpowiedzialny za zagadnienia związane z zielenią, zarówno podczas ćwiczeń z Projektowania Zintegrowanego, jak i realizacji grantów zewnętrznych.

W ramach Instytutu Architektury Krajobrazu nawiązał współpracę i doprowadził do podpisania umowy o współdziałaniu w ramach programu Erasmus z HTW w Dreźnie, współorganizator i uczestnik studenckich warsztatów projektowych: Goerlitz/Zgorzelec (Europastadt 2010) – 2004/05 i 2005/06; Magdeburg (2008); Schoenebeck/Elbe (IBA Sommerschule) (2010).

W kadencji 2001-2004 członek Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK. Sygnatariusz deklaracji założycielskiej Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, w 2011 roku wybrany został prezesem zarządu oddziału małopolskiego Stowarzyszenia.

Równolegle z pracą na uczelni rozwija własną działalność związaną z projektowaniem, zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni. Autor i współautor licznych opracowań inwentaryzacyjnych zieleni, projektów ogrodów rezydencjonalnych oraz zieleni w przestrzeniach publicznych, zarówno w pracy indywidualnej, jak i na zlecenie biur architektonicznych. Współpraca między innymi z: Ingarden&Evỳ, Studio Archi5, Prochem S.A.

Zainteresowania poza zawodowe: sport (kolarstwo górskie, narciarstwo alpejskie, bieganie), turystyka krajoznawcza.

Projekty:

 

Jako pracownik Instytutu uczestniczył w opracowaniu następujących projektów:

-        koncepcja odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku (2004/2005);

-        rewitalizacja rynku w Janowcu n/Wisłą (2007);

-        analiza widokowa i koncepcja zagospodarowania terenu Kamieniołomów w Bodzowie (2007);

-        koncepcja systemu szlaków rowerowych w gminach Ochotnica i Krościenko n/Dunajcem (2007/2008);

-        współpraca w grancie badawczym nr PB-1790/T02/2007/32 „Zrównoważony rozwój VIII Dzielnicy Krakowa. Aspekty krajobrazowe” (2010).

Ważniejsze działania w przestrzeniach publicznych:

-        budowa siedziby Capella Cracoviensis (główny projektant: Seruga&Seruga sp. z o.o.) – inwentaryzacja i projekt zieleni (2001);

-        projekt zieleni na terenie Rafinerii Jasło (inwestor: Carbon Black Polska) (2003);

-        rewitalizacja rynku w Limanowej (główny projektant: Pracownia Projektowa Park-M sp. z o.o.) – inwentaryzacja i projekt zieleni (2010);

-        rewitalizacja parku dworskiego w Mszanie Dolnej (główny projektant: Pracownia Projektowa Park-M sp. z o.o.) – współautor projektu zagospodarowania terenu, projekt zieleni (2010).

Publikacje:

LINK:

Przemysław Kowalski w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK

LINK:

Publikacje poza w katalogiem autorów publikacji pracowników PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane