Polish English French German Russian Spanish

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński


Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1961-1967. Zatrudniony nieprzerwanie w Politechnice Krakowskiej od 1967 r. W latach 1968, 1969 i 1970 okresowa praca w biurach projektów w Trondheim (Norwegia). Doktorat  w WAPK w 1976 r., habilitacja w 2001 r, stanowisko profesora PK od 2002 r. W latach 1967-1970 praca w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie. W latach 1970-1990 praca w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego A-3 WAPK. Od roku 1990 praca w Instytucie Architektury Krajobrazu A-8 WAPK. W latach 2003-2004 dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu A-8 WAPK. Aktualnie kierownik Pracowni Projektowania Krajobrazu IAK A-8 WAPK.

W latach 1983-1987 jednocześnie zatrudniony w biurze projektowym Miastoprojekt. W latach 1990-1992 jednocześnie zatrudniony na stanowisku Zastępcy Głównego Architekta Krakowa ds. upięknienia miasta. W latach 1997-2000 w ramach wymiany międzyuczelnianej, kontrakt dydaktyczny na Uniwersytecie w Münster w Niemieckiej Republice Federalnej. W roku 2002 kontrakt dydaktyczny w Prywatnej Wyższej Szkole Budownictwa i Architektury w Warszawie.

W 2003 r. kontrakt dydaktyczny w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2001-2005 wykłady w Studium Podyplomowym w Akademii Rolnicej, Wydział Ogrodnictwa. Od 2006 roku wykłady w Podyplomowym Studium Projektowania i Rewaloryzacji Architektury Sakralnej (PK i Uniwersytet im. Jana Pawła II). Od 2008 r. wykłady w Studium Podyplomowym Kadr Samorządowych w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Prawa. Od 2009 r. wykłady w Studium Doktoranckim WAPK.

W 1984 r. wykłady w Norwegii: HAO w Oslo i Uniwersytet w Trondheim. Prowadzenie międzynarodowych warsztatów projektowych w ramach europejskiej szkoły letniej EASA: 1984 Aarhus, 1985 Ateny, 1985 Turyn, 1986 Helsinki, 1989 Marsylia, 1994 Rotterdam. Od 1990 r. członek Grupy Roboczej Miejsca Kultu w Międzynarodowej Unii Architektów. Od r. 2000 Członek Heskiej Akademii Badań i Planowania Krajobrazu z siedzibą w Kassel. W 2009 wykłady i panel w Nowym Jorku: Instytut Urbanistyki Metropolitan Arts Center i Project for Public Spaces. W latach 1996-1998 kierownik siedmioosobowego grantu na temat dziedzictwa urbanistyczno-architektonicznego polskiej emigracji w Brazylii.

Specjalizacje naukowo-dydaktyczne w Uczelni: w latach 1967-1973 - projektowanie w krajobrazie otwartym, w latach 1973-1990 projektowanie urbanistyczno-architektoniczne zespołów rekreacyjnych i mieszkaniowych, w latach 1990-2000 projektowanie i aktywizacja turystyczna małych miast, od r. 2000 estetyka krajobrazu miejskiego oraz projektowanie dużych zespołów w krajobrazie otwartym. Od r. 2001 intensywna działalność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych (doktoraty). Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 2005.

W ramach zasadniczej pracy dydaktycznej na Kierunku Architektura Krajobrazu, prowadzenie własnych wykładów z przedmiotu egzaminacyjnego Teoria i Zasady Projektowania Krajobrazu dla ostatniego semestru studiów inżynierskich pierwszego stopnia. Przedmiot ma za zadanie przygotowanie intelektualne i praktyczne absolwentów do wykonywania pracy w dziedzinie projektowania i nadzorowania realizacji z dziedziny architektury krajobrazu.

Drugim polem dydaktycznym jest prowadzenie z zespołem współpracowników przedmiotu zaliczeniowego Projektowanie Zintegrowane dla pierwszego semestru studiów magisterskich drugiego stopnia. Tematami są duże projekty zlokalizowane w krajobrazie otwartym. Przedmiot ma za zadanie nauczenia praktycznej umiejętności projektowania, przygotowanie do prac międzydyscyplinarnych, do organizacji warsztatu projektowego, samodyscypliny i etyki zawodowej. Prowadzone jest również projektowanie dyplomowe w stopniach inżynierskich i magisterskich. Ma ono na celu wykształcenie perfekcyjnych specjalistów o profilu nowoczesnych projektantów architektury krajobrazu w aspektach ochronnych i innowacyjnych.

Projekty:

Ważniejsze realizacje

1- Kościół Ecce Homo im. Brata Alberta w Krakowie, z M. Popławską.

2-  Kościół M.B. Królowej Podhala na przełęczy Danielki na Orawie

3- Dom parafialny Dobrego Pasterza w Krakowie.

4- Pawilon turystyczny na zaporze  w Niedzicy, z A. Böhmem

5- Salon Mercedesa w Krakowie, z A. Böhmem

6- Osiedle Reymonta-Piastowska, z A. Kantarek i z A. Jasińskim

7- Kamienica plombowa przy ul. Retoryka w Krakowie, z D. Dunin

8- Rozbudowa zabytkowej willi na Salwatorze w Krakowie

9- Przebudowa pensjonatu w dzielnicy uzdrowiskowej w Lądku - Zdroju

10- Rezydencje z ogrodami w Krakowie, Skoczowie, Wiśniczu  i Żarach

Publikacje:

LINK:

Wojciech Kosiński w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK

LINK:

Publikacje poza w katalogiem autorów publikacji pracowników PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane