Polish English French German Russian Spanish

mgr inż. Jacek Konopacki


2005 dyplom na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej - Architektura Krajobrazu

2005 - asystent  naukowo-dydaktyczny

od 2010 jest członkiem Le:Notre

2011 - otwarcie przewodu doktorskiego na wydziale architektury PK, pt.: Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu.

Od 2011 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)

2011 - nagroda Rektora PK;  nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe

2012 - zainicjował powstanie i pełni rolę opiekuna Koła Naukowego- Digital Landscape Architecture

2013 - Studium Pedagogiczne dla asystentów i doktorantów w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

 

współprowadzi przedmioty, również w języku angielskim i francuskim dla grup studenów zagranicznych:

Projektowanie Zintegrowane - studia I stopnia,  semestr 3, zadanie projektowe :  WNĘTRZE MIEJSKIE -PLAC MIEJSKI

Projektowanie Zintegrowane - studia I stopnia,  semestr 5, zadanie projektowe :  PARK PUBLICZNY

Percepcja Krajobrazu - studia I stopnia, semestr 4

Komunikacja Społeczna - studia I stopnia, semestr 5

Socjologia Środowiskowa i Psychologia - studia II stopnia, semestr 1

Technologie informatyczne (komputerowe wspomaganie projektowania)- studia I stopnia,  semestr 1

Technologie informatyczne (komputerowe wspomaganie projektowania)- studia I stopnia,  semestr 2

Wizualizacja Komputerowa - studia I stopnia,  semestr 3

Projekty:

Uczestnik projektu PAN JSPS - Projekt polsko-japoński , czas trwania projektu 2 lata (2008-2010) Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa

Uczestnik Projektu badawczo rozwojowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czas trwania projektu (2010-2012) pt. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej.

Indywidualny projekt naukowo badawczy Narodowego Centrum Nauki , czas trwania projektu 2011-2013 pt .: Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu.

Autor innowacyjnej metody oraz mobilnej aplikacji wykorzystującej technologię rozszerzonej rzeczywistości. Rozwiązanie majace praktyczne zastosowanie jako narzędzie 3D wspomagające procesy analityczne, decyzyjne i partycypacyjne w projektowaniu architektonicznym, planowaniu przestrzennym, urbanistyce i architekturze krajobrazu.

Autor innowacyjnej efektywnej metody analiz trójwymiarowych na modelach przestrzennych krajobrazu, z wykorzystaniem podstawowych ogólnodostępnych narzędzi CAD

 

Jest współautorem licznych projektów architektoniczno krajobrazowych.

Wykonuje wizualizacje architektoniczne i krajobrazowe.

Publikacje:

Wybrane publikacje:

Współautor recenzowanej książki o charakterze instrukcji, oraz jej części multimedialnej z dziedziny architektury i planowania przestrzennego: Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie i kształtowaniu przestrzeni.

Współautor recenzowanej książki z dziedziny architektury i planowania przestrzennego : Krajobraz kulturowy Japonii.

Współautor publikacji Udział Społeczeństwa W Ochronie, Zarządzaniu I Planowaniu Krajobrazu - Podręcznik Dobrych Praktyk, Opracowano na zlecenie Generalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w ramach wdrażania zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w szczególności art. 6 punkt A, dotyczącego podnoszeniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

Współautor publikacji Identyfikacja i ocena krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Prezenatcja multimedialna - Krystyna Pawłowska, Jacek Konopacki, Udział społeczeństwa w procesie identyfikacji krajobrazów cennych czyli e-partycypacja zamiast i partycypacji. Konferencja Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce, 2013.

Artykuł: Przydatność konsumenckich drukarek 3D w technologii FDM do tworzenia modeli architektonicznych. Suitability of consumer 3D FDM printers as a tool to create architectural models. Przestrzeń i Forma 18

Artykuł: Rozszerzona rzeczywistość - jako narzędzie wspomagające procesy analityczno-decyzyjne w architekturze i planowaniu przestrzennym. Augmented reality as a tool supporting assessment and decision-making processes in architecture and spatial planning. Przestrzeń i Forma 21

LINK:

Jacek Konopacki w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK

 | + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane