Polish English French German Russian Spanish

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska


Od 1969 r. pracuje na Politechnice Krakowskiej, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu. Ponadto wlatach 1997-1998 pracowała w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego w Warszawie i w latach 1998-2000 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jej wkładem w rozwój uczelni krakowskich jest udział w tworzeniu Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz współorganizowanie nowego kierunku Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PK.

Począwszy od 2000 r. podstawowym kierunkiem jej pracy jest tworzenie polskiego modelu partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej. Temu tematowi poświęciła liczne publikacje w tym 3 książki naukowe. Ponadto dla nowo powstającego kierunku Architektury Krajobrazu opracowała oryginalny program dydaktyczny przedmiotów humanistycznych, zintegrowanych z projektowaniem (przedmioty: Percepcja krajobrazu, Komunikacja społeczna, Zarządzanie krajobrazem, Socjologia i psychologia środowiskowa). Temat ten przedstawia także na wielu konferencjach naukowych, na wykładach na studiach podyplomowych oraz w ramach programu kierunku Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na kierunku Architektura Krajobrazu, oprócz przedmiotów humanistycznych,prowadzi przedmiot Projektowanie zintegrowane – park publiczny. Prace dyplomowe opracowywane pod jej kierunkiem poświęcone są w większości tematowi projektowania terenów zielonych.

Współpracowała z ośrodkami naukowymi za granicą we Francji, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Obecnie zapraszana jest do Chorwacji na międzynarodowe warsztaty i konferencje celem popularyzacji idei partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej. W latach 2007-2010 w ramach stypendium, jako visiting professor i jako polski kierownik wspólnego polsko-japońskiego projektu badawczego współpracowała z Osaka City University i Chiba University w Tokio. W wyniku współpracy powstały publikacje w języku japońskim polskim i angielskim.

Była założycielem i przez 10 lat prezesem Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona”. Z tematyką sztuki witrażowej wiążą się niektóre jej publikacje i kilka projektów. Największy z nich to 10 witraży w kościele św. Rocha w Osieku – zrealizowanych w 2000 r.

Projekty:

Najważniejsze prace w dorobku projektowym:

  1. Projekt Żywieckiego Parku Krajobrazowego - powołanego w 1986 r.
  2. Projekt Parku Dębnickiego w Krakowie - otwartego dla użytkowników w 2002 r. i odznaczonego nagrodą im. prof. Janusza Bogdanowskiego.
  3. Projekt rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego w Będzinie – który uzyskał finansowanie na realizację z funduszów Unii Europejskiej w 2006 r.

We wszystkich trzech przypadkach pełniła rolę głównego projektanta i kierownika zespołu autorskiego.

LINK: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska - wybrane projekty

Publikacje:

Opublikowała 150 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach naukowych. Jest autorką 5 książek naukowych oraz współautorką i redaktorką 6 innych publikacji książkowych.

 

LINK:

Krystyna Pawłowska w katalogu autorów publikacji pracowników Pk, źródło:  Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane