Polish English French German Russian Spanish

dr inż. arch. Agnieszka Ozimek


PRZEBIEG EDUKACJI I PRACY ZAWODOWEJ:

Jest absolwentką V LO w Krakowie (klasa matematyczna „uniwersytecka”) oraz Wydziału Architektury PK (1994, dyplom pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzeja Skoczka  – praca wyróżniona).

W latach 1995 - 2000 uczestniczyła w studiach doktoranckich prowadzonych na WAPK.

Pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego pt.: „Idea organiczności w architekturze - analiza, systematyka oraz perspektywy rozwoju" obroniła w 2002.

W latach 2000 – 2015 pracowała w Pracowni CAD (Computer Aided Design - komputerowego wspomagania projektowania), przekształconej następnie w Zakład Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności w Instytucie Informatyki WFMiI.

Od marca 2015 jest zatrudniona w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu WAPK.

Jest współautorką książki naukowej: "Planowanie przestrzeni o wysokich wartościach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z ocenę ekonomiczną" (P. Ozimek, A. Böhm, A. Ozimek, W. Wańkowicz, 2013), rozdziału w monografii "Wybrane zagadnienia przetwarzania obrazu",   (J. Chwastowski, K. Korcyl (pr. zb.), 2014) oraz 29 innych artykułów naukowych, w tym 14 w języku angielskim.

Brała udział w 3 grantach naukowych, 13 projektach naukowych opracowanych na zlecenie konserwatora, jednostek samorządowych lub firm związanych z infrastrukturą energetyczną, prowadziła 2 samodzielne programy DS (2004, 2009).

W 2004 roku odbyła 4-miesięczny staż naukowy we Francji na zaproszenie Gamsau (Groupe de Recherche pour l'Application de Méthodes Scientifiques à  l'Architecture et à l'Urbanisme) CRNS, Marseille Luminy, France.

Od 2007 jest członkiem komitetu recenzentów materiałów konferencyjnych międzynarodowej konferencji Digital Landscape Architecture (Peer Reviewed Proceedings Digital Landscape Architecture, Anhalt University of Applied Sciences, Wichmann Verlag Heidelberg), a od 2015 – członkiem komitetu naukowego tej konferencji.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół możliwości wykorzystania technik cyfrowych w analizie, ewaluacji i planowaniu krajobrazu, a szczególnie wokół wypracowania cyfrowych wskaźników, które wspomogą tego typu badania prowadzone dla widoków postrzeganych z poziomu patrzenia obserwatora (człowieka).

Agnieszka Ozimek jest współautorką 2 podręczników akademickich:

A. Ozimek, P. Ozimek, „CAD dla studentów architektury krajobrazu”, 2012

oraz P. Ozimek, A. Ozimek „Analiza krajobrazu przy użyciu narzędzi cyfrowych”, 2015

Przygotowała (samodzielnie lub we współpracy z dr Pawłem Ozimkiem) autorskie programy 13 przedmiotów na kierunkach: architektura krajobrazu, informatyka, fizyka techniczna, technologia chemiczna,  architektura i urbanistyka). Prowadziła też zajęcia (wykłady i laboratoria komputerowe) w języku angielskim dla studentów uczestniczących w programie Erasmus.

Jest promotorką 14 dyplomów inżynierskich i 58 magisterskich na kierunku informatyka oraz 4 magisterskich na kierunku fizyka techniczna, w tym 18 prac z wyróżnieniem.

W latach 2010 – 2015 w projekcie POKL „Politechnika XXI wieku” pełniła funkcję kierownika specjalności Grafika Komputerowa i Multimedia prowadzonej na kierunku informatyka. Brała udział w organizacji corocznych dwutygodniowych wakacyjnych warsztatów dla studentów tej specjalności.

Od 2007 roku jest opiekunem czynnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Grafików Komputerowych.

 

Strona domowa:

www.pk.edu.pl/~aozimek


Projekty:Publikacje:

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane