Polish English French German Russian Spanish

mgr inż. arch.kraj. Karolina Porada


PRZEBIEG EDUKACJI I PRACY ZAWODOWEJ:

Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej - otrzymała wyróżnienia za pracę magisterską (2014) pt. “Projekt scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie” oraz za wyniki uzyskane w trakcie studiów inżynierskich (2013). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie grafiki reklamowej i prasowej na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. W 2014 roku odbyła staż asystencki w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Jest laureatką licznych konkursów projektowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje między innymi na problemach rewitalizacji miast oraz planowania przestrzennego.

Od 2015 zatrudniona w na stanowisku asystenta naukowo- dydaktycznego w Instytucie Architektury Krajobrazu PK, Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu.

 

Nagrody w konkursach naukowych i branżowych

2015 Główna nagroda w ogólnopolskim konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki (REVITARE) na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych za pracę pt. Projekt scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie (kategoria projektowo-planistyczna)

2014 II miejsce w konkursie na zagospodarowanie parku pielgrzymkowego na Światowe Dni Młodzieży 2016, na terenie dawnych „białych mórz” w Krakowie

2014 Wyróżnienie za referat pt.: Rewitalizacja, rewaloryzacja i kreacja – szanse czy zagrożenia dla zabytkowych europejskich parków publicznych (na wybranych przykładach), wygłoszony na studenckim konkursie naukowym towarzyszącym międzynarodowej XXI konferencji w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej

2014 Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na projekt zagospodarowania przestrzeni przy zamku w Janowie Podlaskim

2012 II miejsce w ogólnopolskim konkursie na projekt jadalnego ogrodu przydomowego „Jedzmy swoje z ogrodu”

 

Udział w konferencjach

2015 IX Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

XXI konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej nt: Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych, referat wygłoszony w trakcie sesji studenckiej: Rewitalizacja, rewaloryzacja i kreacja – szanse czy zagrożenia dla zabytkowych europejskich parków publicznych (na wybranych przykładach)

Międzynarodowa XX konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej nt: Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (określanie wartości dzieł ogrodowych i ich ochrona), referat wygłoszony w trakcie sesji studenckiej: Współczesne znaczenie Parku Oliwskiego oraz określenie jego wartości jako dzieła ogrodowego

XVIII konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej nt: Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miasta, wygłoszony referat: Historia i koncepcja rewaloryzacji ogrodów klasztornych księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie

 


Projekty:  • Autorka licznych projektów ogrodów przydomowych, m.in. w Grajowie, Wróblowicach, Sułkowicach i Karvinie
  • Koncepcja placów zabaw dla gminy KocmyrzówPublikacje:  • Współczesne znaczenie Parku Oliwskiego oraz określenie jego wartości jako dzieła ogrodowego [w:] Czasopismo Techniczne, zeszyt 6-A (11), rok 2014.

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane