Polish English French German Russian Spanish

dr hab. inż. arch. Marek Kowicki, prof. PK


 

Projekty:

Wybrane Projekty Naukowo Badawcze:

Marek Kowicki, indywidualny Projekt Badawczy nr N N527 1972/40 pt.: Rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Małopolski, a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych, 2011-2014

Marek Kowicki, indywidualny Projekt Badawczy nr N52701732/1250 pt. Patologiczne tendencje w architektonicznych oraz planistyczno-przestrzennych przeobrażeniach wsi małopolskiej i proponowane metody działań sanacyjnych, 2007-2010

Marek Kowicki, indywidualny Projekt Badawczy nr 5TO7F00825 pt. Kształtowanie centrów gminnych jako element strategii porządkowania obszarów wiejskich w Polsce (wybrane problemy planistyczno-przestrzenne i architektoniczne ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wsi małopolskiej), grant zrealizowany w latach 2003-2005

Marek Kowicki: Kierownictwo Projektu Badawczego nr 5TO7F04325 (grant promotorski, wykonawczyni: mgr inż. arch. Justyna Tarajko: Kolor w architekturze i planowaniu wsi) grant zrealizowany w latach 2003-2005

Marek Kowicki: indywidualny Projekt Badawczy nr 8TO7F01321 pt. Współczesna agora – idea architektoniczna ośrodka społeczno-usługowego jako miejsca i narzędzia integracji społeczności wsi i gmin, grant zrealizowany w latach 2001-2002

Marek Kowicki: indywidualny Projekt Badawczy nr 7TO7F03310 pt. Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, grant zrealizowany w latach 1996/97


Wybrane prace projektowe od 2005:

Marek Kowicki, Jan Łaś, współpraca: Antoni Kowicki: Modelowy dom jednorodzinny dla Krainy Domów Przysłupowych, Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny, Organizatorzy: SARP Wrocław, Stowarzyszenie Zagroda Kołodzieja Zgorzelec, Verein für die Qualitätsmarke „Fachring Umgebindehaus”, 2012

Marek Kowicki, Koncepcja programowo – przestrzenna planu miejscowego zagospodarowania obszaru centrum gminnego w Korzennej oraz projekt architektoniczny (koncepcja) obiektów kubaturowych w tymże centrum, zlecenie Urzędu Gminy Korzenna, 2008

Marek Kowicki, Koncepcja programowo – przestrzenna planu miejscowego zagospodarowania obszaru centrum gminnego we wsi Mętków gmina Babice oraz projekt architektoniczny (koncepcja) obiektów kubaturowych w tymże centrum, zlecenie Urzędu Gminy Babice, 2007-2008

Marek Kowicki, Koncepcja programowo – przestrzenna planu miejscowego zagospodarowania obszaru centrum gminnego w Ochotnicy Dolnej oraz Projekt architektoniczny (koncepcja) obiektów kubaturowych w centrum gminnym Ochotnicy Dolnej (dla Stowarzyszenia „Gorce – Pieniny” w ramach Pilotażowego Programu LEADER, 2007 wg umowy z Politechniką Krakowską - nr wew. PK A-8/403/2007)

Marek Kowicki, Zbigniew Nesterski, Projekt eksperymentalny taniego domu mieszkalnego w Libertowie, inwestor prywatny, 2005 (realizacja)

 

Publikacje:

LINK:

Marek Kowicki w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK

LINK:

dr hab. inż. arch. Marek Kowicki, prof. PK. - ważniejsze publikacje| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane