Polish English French German Russian Spanish

mgr inż. Katarzyna Konopacka


Ukończyła studia na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2005 roku na kierunku Architektura Krajobrazu. Temat pracy dyplomowej wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krystyny Pawłowskiej obejmował zagadnienie rewaloryzacji  założenia parkowo-pałacowego w Zwierzyńcu. Praca obroniona z wynikiem bardzo dobrym. W 2013 r. ukończyła Studium Pedagogiczne dla asystentów i doktorantów w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Od 2013 roku zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo- dydaktycznego w Instytucie Architektury Krajobrazu PK, w Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, wykłady, laboratoria oraz warsztaty w ramach przedmiotów:

  • Projektowanie Zintegrowane - studia I stopnia,  rok II, semestr 3. Zadanie projektowe :  WNĘTRZE URBANISTYCZNE -PLAC MIEJSKI
  • Projektowanie Zintegrowane - studia I stopnia, rok III, semestr 5. Zadanie projektowe :  PARK PUBLICZNY

Jest opiekunem grup studentów zagranicznych uczestniczących w zajęciach projektowych w ramach wymiany międzynarodowej, zajęcia prowadzone w języku angielskim.

  • Komunikacja Społeczna - studia I stopnia, rok II semestr 4
  • Komunikacja Społeczna - studia I stopnia, rok III, semestr 5
  • Socjologia Środowiskowa i Psychologia - studia II stopnia, rok I, semestr 1

 

Czynnie uczestniczy w promocji zawodu Architekta Krajobrazu współorganizując miedzy innymi coroczne wystawy prac studenckich powstałych na prowadzonych przedmiotach projektowych:

  • 2013 Park Dla Szczyglic, centrum kultury Szczyglice
  • 2014 Park Dla Ruczaju - Szuwarowa - Rancho Texas
  • 2014 Park Dla Ruczaju - Szuwarowa - Centrum Kultury Ruczaj
  • 2014 Ogród Literacki przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej W Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

Obszarem prowadzonych badań, są zagadnienia projektowe związane z aktywizacją ruchową seniorów,  w szczególności w kontekście  sformułowania zasad projektowania funkcjonalnych przestrzeni publicznych w dobie starzejących się społeczeństw.

Projekty:

 

Publikacje:

 | + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane