Polish English French German Russian Spanish

Struktura Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej


ZAKŁAD KRAJOBRAZU OTWARTEGO I BUDOWLI INŻYNIERSKICH (A-81)

Budynek Wydziału Architektury,  ul. Warszawska 24,  pokój: 207 tel: 12 628 24 65
Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK


dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus

adiunkt


dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

adiunkt


dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec

adiunkt


mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur

asystent


ZAKŁAD KOMPOZYCJI I PLANOWANIA KRAJOBRAZU (A-82)

Budynek Wydziału Architektury,  ul. Warszawska 24, pokój: 308, tel: 12 628 24 92; 2436; 2477
DYREKTOR INSTYTUTU

Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. arch.

Agata Zachariasz,

prof. PK

profesor nadzw.


prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

dr inż. arch. Izabela Sykta

adiunkt


dr Izabela Krzeptowska- Moszkowicz

adiunkt


dr inż. arch. Agnieszka Ozimek

adiunkt


mgr inż. arch. Joanna Szwed

asystent


mgr inż. arch. kraj. Martyna Kozak

asystent


mgr inż. arch.kraj. Karolina Porada

asystent
ZAKŁAD SZTUKI OGRODOWEJ I TERENÓW ZIELONYCH (A-83)

Budynek Wydziału Architektury,  ul. Warszawska 24, pokój: 6 a-d, tel: 12 628 2464; 2460; 2481Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska


dr inż. arch. Katarzyna Hodor

adiunkt


dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy

adiunkt


dr Łukasz Moszkowicz

adiunkt


mgr inż. Katarzyna Fabijanowska

wykładowca


dr inż. Wojciech Bobek

adiunkt
PRACOWNIA PODSTAW KULTUROWYCH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (A-84)

Budynek Wydziału Architektury,  ul. Warszawska 24, pokój: 6 e-g, tel: 12 628 24 91; 2474Kierownik Pracowni:

dr inż. arch.

Anna Staniewska

adiunkt


prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska


dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło, prof. PK

profesor nadzw.


dr hab. inż. arch. Marek Kowicki, prof. PK

profesor nadzw.


mgr inż. Jacek Konopacki

asystent


mgr inż. Katarzyna Konopacka

asystent
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (A-85)

Budynek Wydziału Architektury,  ul. Warszawska 24, pokój: 208, tel: 12 628 2565
Kierownik Pracowni:

dr inż. Przemysław Kowalski

adiunkt


prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński


dr inż. arch. Miłosz Zieliński

adiunktPRACOWNICY NA URLOPACH I BYLI PRACOWNICY INSTYTUTU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZUdr inż. Jadwiga Gancarz - Żebracka

adiunkt


dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. PK

profesor nadzw.


dr inż. arch. Marcin Furtak


mgr inż. arch. Łukasz Koryl


| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane