Polish English French German Russian Spanish

Krajobraz Kulturowy Japonii

Ksiązka jest zbiorem artykułów, które powstały w wyniku współpracy polsko-japońskiej w latach 2008-2009. Uczestniczyli w niej: pracownicy Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz naukowcy z Osaka City University, Chiba University w Tokio oraz University of Tokyo. Współpraca ta polegała na realizacji indywidualnego stypendium, a następnie zespołowego projektu wymiennego pt. Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa finansowanego przez Japan Society for the Promotion of Science oraz Polską Akademię Nauk. Koordynatorem grupy japońskiej był prof. dr Hiroshi Yahagi, a polskiej, dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK.

Zakres tematyczny i terytorialny tematu określony w tytule projektu, w trakcie jego realizacji został znacznie poszerzony. Grupa polska miała okazję oglądać krajobrazy nie tylko Kioto i Kanazawa, lecz także miast: Osaka, Kurashiki, Nara, Asuka, Tokio, Himeji, Sendai, Yonezawa, Kamakura, Miyoshi, Yamanaka. Zwiedzano także górskiego obszary krajobrazu wiejskiego w prowincjach: Yamagata, Fukui i Ishikawa na wyspie Honsiu oraz Tokushima na Sikoku.

Teksty zawarte w tym tomie są próbą przedstawienia tożsamości japońskiego krajobrazu kulturowego i to zarówno przez autorów polskich jak i japońskich. Z pewnością najmocniejszym wrażeniem przywiezionym z Japonii przez grupę polską było obejmujące wszystko i narzucające się zewsząd poczucie odmienności – inna przyroda, inny krajobraz, inne miasta, inna architektura, inna religia, inne obyczaje i sposób życia, inni ludzie. Oczywiście także przestrzenne i społeczne uwarunkowania kształtowania krajobrazu kulturowego w Japonii i w Polsce są zasadniczo odmienne, a doszukiwanie się podobieństw czy wspólnych wątków jest zadaniem bardzo trudnym. Niemniej poznanie japońskiej rzeczywistości jest nie tylko ogromnie interesujące, lecz także pozwala inaczej spojrzeć na sprawy polskie rysujące się wyraźnie na kontrastowym, japońskim tle.

Tom zawiera artykuły:

  • Agaty Zachariasz o ogrodach japońskich, czyli tym, co w Japonii najpiękniejsze,
  • Anny Staniewska o japońskich domach kupieckich machiya w Kioto i akcji ich rewitalizacji,
  • Yoshihiko Baba na temat dyskusji publicznej nad kontrowersyjnymi budowlami w krajobrazie Kioto,
  • Jacka Konopackiego o mieście Kanazawa uważanym przez Japończyków za szczególnie japońskie,
  • Joanny Bach-Głowińskiej na temat rozwiązań zachodnioeuropejskich w japońskim planowaniu przestrzennym,
  • Fumihiko Seta o konsekwencjach krajobrazowych starzenia się japońskiego społeczeństwa,
  • Izy Sykta, Renaty Szarek o specyfice Sapporo – miasta zbudowanego na wzorach amerykańskich
  • oraz Urszuli Myga-Piątek na temat atrakcyjność przyrody japońskiej, rzadko oglądanej przez zagranicznych turystów.

Wszystko to poprzedzone jest artykułem wstępnym Krystyny Pawłowskiej, która jest także redaktorem całego zbioru.

Książka Krajobraz Kulturowy Japonii w formie pliku pdf  - (uwaga duży plik 57mb)

Książka chroniona prawami autorskimi. © Biblioteka Politechniki Krakowskiej

 

 

 

 

 

 

 


 

 © Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/

Publikacje PDF

Wybrane publikacje udostępnione jako pliki PDF

Krajobraz Kulturowy Japonii


Praca zbiorowa pod redakcją

Krystyny Pawłowskiej

wydawnictwo PK 2011


Zanim Wybuchnie Konflikt

Idea i Metody Partycypacji

Społecznej w Ochronie Krajobrazu

i Kształtowaniu Przestrzeni

Praca zbiorowa pod redakcją

Krystyny Pawłowskiej


UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

W OCHRONIE, ZARZĄDZANIU

I PLANOWANIU KRAJOBRAZU

- PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

autorzy: KRYSTYNA PAWŁOWSKA

ANNA STANIEWSKA

JACEK KONOPACKI

Opracowanie to jest elementem

wdrażania zapisów Europejskiej

Konwencji Krajobrazowej,

a w szczególności art. 6 punkt A,

dotyczącego podnoszeniu

świadomości społeczeństwa

obywatelskiego w zakresie

wartości krajobrazów,

ich roli i wprowadzanych

w nich zmian.

 

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane