Polish English French German Russian Spanish

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE, ZARZĄDZANIU I PLANOWANIU KRAJOBRAZU - PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

Autor : Krystyna Pawłowska, Anna Staniewska, Jacek Konopacki, Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Mając na uwadze, że w obecnym stanie prawnym udział społeczeństwa w ochronie i kształtowaniu krajobrazu realizowany jest w zakresie różnych procedur określonych w kilku ustawach, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z opracowaniem pn.: „Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk".

Podręcznik ten zawiera kompleksowe informacje na temat partycypacji społecznej w procesach organizowania przestrzeni, a tym samym zarządzania krajobrazem i skierowany jest zarówno do przedstawicieli samorządów, jak i społeczności lokalnych. Znajdziemy w nim m.in. informacje na temat:

 

 

 

  • korzyści jakie przynosi dobrze przeprowadzony proces konsultacji społecznych,
  • metod i narzędzi konsultacji społecznych,
  • możliwości udziału obywateli oraz organizacji pozarządowych w planowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu,
  • praktycznych metod udziału społecznego w planowaniu i zarządzaniu krajobrazem.

 

Opracowanie to jest elementem wdrażania zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w szczególności art. 6 punkt A, dotyczącego podnoszeniu świadomości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

 

źródło: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/Articles/view/1099/Publikacje_i_materialy_promocyjne

 

POBIERZ PUBLIKACJE (8.4 MB)

 

 

 

 

 


© Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/

Publikacje PDF

Wybrane publikacje udostępnione jako pliki PDF

Krajobraz Kulturowy Japonii


Praca zbiorowa pod redakcją

Krystyny Pawłowskiej

wydawnictwo PK 2011


Zanim Wybuchnie Konflikt

Idea i Metody Partycypacji

Społecznej w Ochronie Krajobrazu

i Kształtowaniu Przestrzeni

Praca zbiorowa pod redakcją

Krystyny Pawłowskiej


UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

W OCHRONIE, ZARZĄDZANIU

I PLANOWANIU KRAJOBRAZU

- PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

autorzy: KRYSTYNA PAWŁOWSKA

ANNA STANIEWSKA

JACEK KONOPACKI

Opracowanie to jest elementem

wdrażania zapisów Europejskiej

Konwencji Krajobrazowej,

a w szczególności art. 6 punkt A,

dotyczącego podnoszeniu

świadomości społeczeństwa

obywatelskiego w zakresie

wartości krajobrazów,

ich roli i wprowadzanych

w nich zmian.

 

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane