Polish English French German Russian Spanish

Bibliografia Publikacji Pracowników PK Od 1991r. Instytut Architektury Krajobrazu


© Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/

Publikacje PDF

Wybrane publikacje udostępnione jako pliki PDF

Krajobraz Kulturowy Japonii


Praca zbiorowa pod redakcją

Krystyny Pawłowskiej

wydawnictwo PK 2011


Zanim Wybuchnie Konflikt

Idea i Metody Partycypacji

Społecznej w Ochronie Krajobrazu

i Kształtowaniu Przestrzeni

Praca zbiorowa pod redakcją

Krystyny Pawłowskiej


UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

W OCHRONIE, ZARZĄDZANIU

I PLANOWANIU KRAJOBRAZU

- PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

autorzy: KRYSTYNA PAWŁOWSKA

ANNA STANIEWSKA

JACEK KONOPACKI

Opracowanie to jest elementem

wdrażania zapisów Europejskiej

Konwencji Krajobrazowej,

a w szczególności art. 6 punkt A,

dotyczącego podnoszeniu

świadomości społeczeństwa

obywatelskiego w zakresie

wartości krajobrazów,

ich roli i wprowadzanych

w nich zmian.

 

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane