Polish English French German Russian Spanish

Projektowanie Zintegrowane - OGRÓD PRYWATNY - AK I semestr 3

poniedziałek, 15 października 2012 00:00 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj PDF

PROJEKTOWANIE ZINTEGROWANE -  HARMONOGRAM

Studia I stopnia, rok II, semestr 3, rok. akadem. 2012/2013

wtorek 8:15 – 10:45 sala: 1 i 3,    czwartek 11:15- 14:00 sala 5

 

Prowadzący:  A. Zachariasz, I. Sykta, M. Klimkiewicz, K. Konopacka, J. Szwed

Tematy: ogród przy domu jednorodzinnym, ogród przedszkolny

1

19.02 wt.

 • Omówienie tematyki zajęć
 • Klauzura 1 – projekt ogrodu przy domu jednorodzinnym
2

21.02 czw.

 • Wprowadzenie – przykładowe zagospodarowanie, omówienie motywów wiodących
 • Wybór tematów projektowych (działki i motywu wiodącego)
3

26.02 wt.

Temat0”

Zagospodarowanie

 • Wprowadzenie – przykładowe zagospodarowanie, omówienie motywów wiodących
 • Korekty w grupach
4

28.02 czw.

 • Wprowadzenie – przykładowe zagospodarowanie, omówienie motywów wiodących
 • Korekty w grupach
5

05.03 wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe zagospodarowanie, omówienie motywów wiodących
 • Korekty w grupach
6

07.03 czw.

 • Przegląd „0” (ocena)
 • Wprowadzenie do tematu „1”
 • Korekty w grupach
7

12.03 wt.

Temat1”

Nawierzchnie

 • Omówienie poprzedniego ćwiczenia
 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
8

14.03 czw.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
9

19.03 wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
10

21.03 czw.

 • Przegląd „1” (ocena)
 • Wprowadzenie do tematu „2”
 • Korekty w grupach
11

26.03 wt.

Temat „2”

Ogrodzenie

 • Omówienie poprzedniego ćwiczenia
 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach

 

Święta wielkanocne

12

04.04 czw.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
13

09.04 wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
14

11.04 czw.

 • Przegląd „2” (ocena)
 • Wprowadzenie do tematu „3”
 • Korekty w grupach
15

16.04 wt.

Temat „3”

Śmietnik

 • Omówienie poprzedniego ćwiczenia
 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
  • Korekty w grupach
16

18.04 czw.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
17

23.04 wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
18

25.04. czw.

 • Przegląd „3” (ocena)
 • Wprowadzenie do tematu „4”
 • Korekty w grupach
19

30.04 wt.

Temat „4”

Fragment ogrodowy

 • Omówienie poprzedniego ćwiczenia
 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach

 

 

Weekend majowy

20

07.05 wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
21

09.05 czw.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
22

14.05 wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
23

16.05 czw.

 • Przegląd „4” (ocena)
 • Wprowadzenie do tematu „5”
24

21.05 wt.

Temat „5”

Projekt całości

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
25

23.05 czw.

 • Przegląd „zaległości” (ocena)
 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
26

28.05 wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach

 

Boże Ciało

27

04.06. wt.

 • Wprowadzenie – przykładowe rozwiązania
 • Korekty w grupach
28

06.06. czw.

 • Przegląd „5” (ocena)
 • Korekty w grupach
29

11.06 wt.

 • prezentacje projektów, obrony
 • Prezentacje

 

Współpraca z:

 • Informatyką – CAD - zagospodarowanie
 • Budownictwem – zagospodarowanie i detale; i  Materiałoznawstwem – zestawienie materiałów
 • Ekofizjologią – gleby i możliwości zastosowania roślin; Szatą roślinną – dobór, formy, zestawienia
 • Teorią (wykłady) – podstawy teoretyczne, elementy ergonomii

 

Projektowanie Zintegrowane – ogród prywatny, ogród przedszkolny

Tematy projektowe:

Temat „0”              Koncepcja zagospodarowania działki, komunikacja – dojście i dojazd, zieleń

– rzut, przekrój terenu, aksonometria - skala 1:50, 1:100, 1:200

 

Temat „1”              Nawierzchnie w układzie całości z wybranym detalem

– widoki z góry, przekroje, detale - skala 1:50, 1:10, 1:5

– opis (koncepcja, pomysł, zestawienie materiałów)

 

Temat „2”              Ogrodzenie, przęsło typowe i furtka

– widoki, przekroje, detale, perspektywa - skala 1:20, 1:10, 1:5

– opis (koncepcja, pomysł, zestawienie materiałów)

 

Temat „3”              Śmietnik

– rzut, widoki, przekroje, detale, aksonometria, perspektywy - skala 1:20, 1:10, 1:5

– opis (koncepcja, pomysł, zestawienie materiałów)

 

Temat „4”              Wybrany fragment ogrodu z elementem architektonicznym i roślinnością

– rzut, widoki, perspektywa lub aksonometria z kolorystyką, w co najmniej dwóch porach roku (skala 1:20),

– opis (koncepcja, pomysł, spis roślin - zestawienie)

 

Temat „5”              Projekt zagospodarowania całości

– rzut, aksonometria lub perspektywa z kolorystyką, w co najmniej dwóch porach roku (skala 1:100, 1:200),

– opis projektu z uwzględnieniem motywu wiodącego, spis roślin projektowanych, zestawienie materiałów budowlanych.

 


Warunki zaliczenia przedmiotu:

Obecność na zajęciach

 • Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa!
  • Obecność oznacza odbycie indywidualnej korekty! Nie wystarczy tylko być na zajęciach – trzeba w nich również uczestniczyć!
  • Dopuszcza się maksymalnie 3 nieobecności (nieusprawiedliwione) w ciągu semestru.

 


 

Oceny

 • Każdy etap prac projektowych jest zakończony przeglądem i oceną cząstkową, która jest liczona do średniej przy wystawianiu oceny końcowej. Przeglądy: P„0” – wstępna koncepcja zagospodarowania całości działki; P „1” – nawierzchnie; P„2” – ogrodzenie; P „3” – śmietnik, P „4” – fragment ogrodowy, P „5” – projekt zagospodarowania całości ogrodu.
 • Do przeglądu należy złożyć komplet wymaganych rysunków, wykonanych na planszach formatu A3 (lub jego wielokrotności), złożonych do teczki A3. Brak któregokolwiek rysunku z wymaganego zakresu oraz opisu skutkuje brakiem zaliczenia przeglądu.
 • Oceny z przeglądów są wystawiane przez cały zespół prowadzący zajęcia w wyznaczonych terminach.
 • Przegląd jest zaliczony jeżeli ocena jest wyższa niż 3.0. Prace, które otrzymały ocenę niższą niż 3.0 tj. 2 lub -3 należy poprawić i przekazać do ponownej oceny w terminie następnego przeglądu. Prace nie oddane do przeglądu otrzymują ocenę 0. W terminie ocen poprawkowych obniżamy proponowaną ocenę o pół stopnia (za nieterminowość). Oceny pozytywne z przeglądów można również poprawiać w terminie kolejnych przeglądów.
 • Przyjmuje się zasadę, że prace do oceny poprawkowej nie są oceniane więcej niż trzy razy!!!
 • Do obrony końcowej projektu mogą przystąpić osoby, które mają zaliczone wszystkie przeglądy, a projekt końcowy całości jest ukończony i kompletny.
 • Przystąpienie do obrony projektu wpływa na podniesienie oceny końcowej o pół stopnia.

Poprawiony: wtorek, 26 lutego 2013 09:56
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane