Polish English French German Russian Spanish

Studia Podyplomowe Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna

niedziela, 30 listopada 2014 15:27 Joanna Szwed
Drukuj PDFU W A G A !  R U S Z A  R E K R U T A C J A 2016/2017


ZAŁOŻENIA OGÓLNE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PLANOWANIE KRAJOBRAZU I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2016/2017


1. Cel powstania studiów podyplomowych „ Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna”

Celem głównym powołania studiów podyplomowych jest rozszerzenie i aktualizacja wiedzy magistrów, licencjatów i inżynierów, absolwentów kierunków studiów związanych z kształtowaniem krajobrazu i gospodarką przestrzenną. Obejmuje to głównie, choć nie wyłącznie następujące kierunki studiów wyższych:

  • architektura krajobrazu
  • architektura i urbanistyka
  • ochrona środowiska
  • gospodarka przestrzenna

Celem dodatkowym jest przygotowanie uczestników studiów do rozwiązywania aktualnych problemów ochrony i kształtowania krajobrazu, wynikających z podpisania przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz wprowadzenia w roku 2015 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej).  Wśród prezentowanych problemów znajdą się między innymi audyty krajobrazowe i urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu – wprowadzone tą ustawą w zakres kompetencji marszałków województw.

Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące aspektów prawnych, ekonomicznych, przyrodniczych, kulturowych i kompozycyjnych jak również technik gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych oraz psychologii środowiskowej. W ramach 150 godzin przewidziane są wykłady, seminaria oraz dwudniowa wizja lokalna na obszarach ilustrujących wiedzę teoretyczną przekazaną podczas zajęć. Studia zakończone są prezentacją pracy dyplomowej i egzaminem, co jest podstawą do otrzymania dyplomu ukończenia studiów.

2. Lokalizacja studiów

Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach (sala N), którymi dysponuje Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

3. Czas trwania studiów

Zajęcia prowadzone w ramach studiów obejmują 150 godzin. Program przewiduje sesje, co dwa tygodnie w piątki od godziny 16.00 do 19.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 14.00 od II połowy pażdziernika 2016 roku.

4. Ilość kandydatów

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna ilość kandydatów- 15 osób.

5. Koszt studiów podyplomowych

Uczestnictwo w Studiach podyplomowych jest odpłatne. Koszt studiów wynosi 3.900 zł

( 2 semestry w tym postępowanie kwalifikacyjne).

6. Warunki uczestnictwa

  • Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (tytuł magistra lub inżyniera).
  • Złożenie dokumentów (karta zgłoszeniowa, odpis dyplomu, 2 fotografie o wymiarach 45x65 mm).

7. Informacje dodatkowe

Kierownik studiów podyplomowych -prof.zw.dr hab.inż.arch. Aleksander Böhm.

Koordynator studiów podyplomowych- mgr inż.arch. Joanna Szwed

Tel. (12) 374-24-36 lub 510 210 670, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Adres do korespondencji:

Instytut Architektury Krajobrazu, Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu, pokój 308b,

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

z dopiskiem

studia podyplomowe  ” Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna 2016/2017”


* Zgodnie z Uchwałą nr 12/2009 KRIU z dnia 25.07.2009 r.


Informację dotyczące wymaganych dokumentów na komisję rekrutacyjną.

Termin przesyłania dokumentów trwa do 15 PAŹDZIERNIKA 2016.

Osoby, które mają zamiar przystąpić do obrony dyplomu magisterskiego, zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych, mogą złożyć dokumenty na komisję rekrutacyjną do dnia 30 września 2016 roku pod warunkiem, że zostanie dostarczone pismo z podpisem promotora, iż, osoba ta została dopuszczona do obrony pracy dyplomowej i zobowiązuję się dostarczyć odpis dyplomu w II kwartale 2017 roku.Poprawiony: środa, 05 października 2016 15:53

 

Kierownik studiów podyplomowych

Prof.zw.dr hab.inż. arch. Aleksander Böhm

Koordynator studiów podyplomowych

mgr inż.arch. Joanna Szwed

 

Telefon (12) 374 24 36 lub 510 210 670

email: joannaszwed.a8@gmail.com

 

Karta zgłoszenia

 

 

Ulotka informacyjna

 

 

Harmonogram

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane