Polish English French German Russian Spanish

Komunikacja Społeczna

piątek, 17 lutego 2012 00:00 Katarzyna Konopacka
Drukuj PDF

.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – HARMONOGRAM, rok II, semestr 4, rok akademicki 2013/2014

Prowadzą przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, dr inż. arch. Anna Staniewska,

mgr inż. Katarzyna Konopacka, mgr inż. Jacek Konopacki

zajęcia odbywają się we Czwartki, godz. 1115- 1330 w sali N w budynku WA

nr

Data

Tematy wykładów

Tematy ćwiczeń

Forma oddania pracy

pisemnych

prezentacji

1

27.02.

Wprowadzenie – komunikacja społeczna dla architektów

Podział na grupy

Wydanie indywidualnego zadania  semestralnego

2 06.03.

Wizja lokalna na miejscu projektowania parku (nie ma zajęć na sali)

KLIK -> zobacz lokalizację w Google Maps

3

13.03.

Badania przedprojektowe
Stakeholders – interesariusze

Wydanie zadania 1 - badania i materiały wyjściowe.

Wydanie zaświadczeń

4 20.03 Zasady prezentacji publicznej
Plan badań

5

27.03

Narzędzia badawcze

Oddanie zadania 1 i prezentacja badań i materiałów wyjściowych

Kompletowanie listy interesariuszy

6 03.04

Narzeędzia badawcze

Prezentacja zadania 1 c.d.

Oddanie raportu pisemnego

7

10.04.

 

Wydanie zadania 2. Przedprojektowe badania społeczne.

etap I - plan i narzędzia badań

etap II – przeprowadzenie badań

8

24.04.

 

Przygotowanie planu i narzędzi badawczych

- konsultacje

9

08.05.

B a d a n i a   t e r e n o w e  (nie ma zajęć na sali)

10

15.05.

Analiza i interpretacja wyników badań.

 

 

11 22.05.

Analiza i interpretacja wyników badań.

Oddanie zadania 2.I.

12

29.05

 

Prezentacja badań.

Pisemny raport z badań - konsultacje

13

05.06

Prezentacja badań c.d.

Pisemny raport z badań - konsultacje

14

12.06

Prezentacja badań c.d.

Oddanie zadania 2. II – pisemnego raportu z badań

Oddanie zadania semestralnego

 

 

Wpisy do wirtualnego dziekanatu

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z następujących zadań wykonanych w 5- osobowych grupach oraz pozytywna ocena z indywidualnego zadania semestralnego:

Zadanie 1

Badanie uwarunkowań stanu istniejącego i gromadzenie materiałów wyjściowych

  • prezentacja publiczna
  • raport pisemny

Zadanie 2

Przedprojektowe badania społeczne:

etap I – przygotowanie planu i narzędzi badawczych w formie pisemnej

etap II – przeprowadzenie badań

  • publiczna prezentacja wyników
  • raport pisemny

Zadanie indywidualne: opracowanie fragmentu do mapy miejsc magicznychPodział na tematy w ramach zadania 1. Prezentacja i oddanie raportu pisemnego z zadania

Grupa 1

Zadanie:  POZYCJA MIEJSCA W SYSTEMIE ZIELENI MIASTA KRAKOWA.

 

 

Grupa 7

Zadanie: TARASY JAKO FORMA OGRODOWA

Grupa 2

Zadanie: FAUNA I FLORA NAD SUDOŁEM - WARUNKI SIEDLISKOWE

 

 

Grupa 8

Zadanie: PRZYKŁADY ATRAKCYJNYCH PARKÓW W DOLINACH RZEK I POTOKÓW.

 

Grupa 3

Zadanie: DOSTĘPNOŚĆ PARKU DLA PIESZYCH, ROWERZYSTÓW, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WÓZKÓW DZIECIĘCYCH, PRZYSTANKI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ I PARKINGI W POBLIŻU.


 

Grupa 9

Zadnie: SPOSOBY WYCISZANIA HAŁASU - RÓŻNE TYPY EKRANÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH

 

Grupa 4

Zadanie: NAD SUDOŁEM - POTOK SUDÓŁ - HISTORIA MIEJSCA, CO BYŁO TAM WCZEŚNIEJ?

 

 

Grupa 10

Zadanie: CIEKAWE PRZYKŁADY MOSTÓW I MOSTKÓW O NIEWIELKIEJ ROZPIĘTOŚCI.

 

Grupa 5

Zadanie: POMYSŁY - JAK ZAMASKOWAĆ RURY PRZECINAJĄCE DOLINĘ RZEKI?

 

 

Grupa 11

Zadanie: SCHODY I POCHYLNIE: WYMIARY, MATERIAŁY, FORMY.

Grupa 6

Zadanie: INSTYTUCJE PUBLICZNE W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY. USŁUGI I NAJBLIŻSZE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE.

 

Grupa 12

Zadanie: NATURALNE I SZTUCZNE SPOSOBY „UJARZMIANIA” RZEKI (ZABEZPIECZENIE BRZEGÓW)

 


Zadanie 2.

grupa

Interesariusze

Metoda badawcza

konsultacje

1

szkoła- młodzież

ankieta audytoryjna

2

media, internet

ankieta internetowa

3

przedszkole -dzieci

warsztaty

4

proboszcz

ministranci

wywiad

fokus

5

most - przechodnie

sondaż

6

Arch. Kraj. Wydz. Ochrony Środowiska - Katarzyna Rajss-Kałużna, Olszowska-Dej

wywiady

7

seniorzy

burza mózgów

8

szkoła - młodzież

mapy mentalne

9

spółdzielnia, bloki - mieszkańcy

ankiety

10

użytkownicy terenu

badania obserwacyjne

11

harcerze, młodzież

burza mózgów

12

opiekunowie seniorów autystycznych

wywiad

zakres opracowania: - kliknij , aby zobaczyć lokalizację w Google Maps

 

 


 

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – HARMONOGRAM, rok III, semestr 5, rok akademicki 2013/2014

Przedmiot prowadzą: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, dr inż. arch. Anna Staniewska,

mgr inż.  Katarzyna Konopacka, mgr inż.  Jacek Konopacki

zajęcia odbywają się .....


nr

Data

Tematy

Oceny

1.

 

Zasady organizacji i zaliczania przedmiot, podsumowanie badań społecznych, Organizacja warsztatów, klauzura

 

2.

 

Przygotowanie do warsztatów

plakat

3.

 

Przygotowanie do warsztatów

stanowiska

4.

 

Warsztaty – zajęcia całodniowe (niedziela)

udział

5.

 

Podsumowanie warsztatów

sprawozdanie

6.

 

Partycypacja w Wielkiej Brytanii i Japonii

K. Pawłowska

 

7.

 

Partycypacja w USA i w Polsce

K. Pawłowska

 

8.

 

PPS

A. Staniewska

 

9.

 

Partycypacja w Polsce

A. Staniewska

 

10.

 

Partycypacja w Polsce

A. Staniewska

 

11.

 

Partycypacja on line

J. Konopacki

 

12.

 

Partycypacja on line

J. Konopacki

 

13.

 

Korepetycje

K. Pawłowska

 

 

Egzamin I termin

 

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu

  1. Pozytywna ocena grupy za oprac. plakatu na warsztaty
  2. Czynny udział w warsztatach projektowych
  3. Pozytywna ocena grupy za sprawozdanie z warsztatów projektowych
  4. Pozytywna ocena z egzaminu ustnego
Poprawiony: piątek, 02 maja 2014 15:42
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane