Polish English French German Russian Spanish

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych

niedziela, 30 listopada 2014 15:27 Katarzyna
Drukuj PDFCelem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji trenów zabytkowej zieleni o różnorodnej genezie, formie i funkcji. Interdyscyplinarny program Studium, z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego, obejmuje zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, historii sztuki ogrodowej, elementów architektury i urbanistyki, charakterystyki roślinności zabytkowej, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, zielenina obszarach rewitalizowanych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym. W ramach wymienionych powyżej bloków tematycznych, słuchacze studiów uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się z metodyką badawczą i technicznymi aspektami różnorodnej tematyki dotyczącej zieleni zabytkowej, a seminaria w terenie na praktyczne rozeznanie stanu zieleni historycznej na wielu wybranych przykładach.


Wykładowcy

Kadrę naukowo-dydaktyczną studiów stanowią wysoko kwalifikowani specjaliści z dziedziny architektury krajobrazu, historii ogrodów, konserwacji zielni, zabytków i urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, reprezentujących uczelnie i instytucje naukowe i samorządowe (m. in.: PK, PWr, NID, AGH, UJ, WUOZ), a także pracownie, biura projektowe i realizacyjne.


Uczestnicy

Studia przeznaczone są absolwentów kierunków artystycznych, architektów, architektów krajobrazu, konserwatorów, inżynierów i konstruktorów, ogrodników i leśników, historyków sztuki oraz dla osób, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów.


Lokalizacja

Zajęcia obywają się w salach Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej (Kraków, ul. Warszawska 24) oraz w terenie.

Czas trwania

2 semestry, 190 godzin wykładów, ćwiczeń oraz seminaria w terenie. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty, co dwa tygodnie (+ studialne wyjazdy 2-dniowe sobota - niedziela), najbliższe zajęcia od 01.10.2017.
Koszt

Udział w studium jest odpłatny, łączny koszt 4700 zł (2 semestry) płatne w całości lub dwóch ratach

Numer konta podany zostanie po zakwalifikowaniu

Ilość kandydatów

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpoczęcie rekrutacji 01.06.2017 - 13.08.2017

ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 01.09.2017.

Wymagania dla kandydatów:

- ukończenie studiów wyższych (tytuł magistra lub co najmniej inżyniera),

- złożenie dokumentów kwalifikacyjnych,

- wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie (podanym po zakończeniu rekrutacji osobom zakwalifikowanym).

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

- karta zgłoszenia - prosimy wysłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- dwie fotografie

- ksero dyplomu ukończenia studiówPROGRAM RAMOWY

Bloki tematyczne

1. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miejsca 7.Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

- zieleń zabytkowa, jako dziedzictwo kulturowe
- wartości ogrodu zabytkowego
- konserwacja zieleni zabytkowej, cel i zasady


- dawna sztuka ogrodnicza
- pielęgnacja zielni historycznej
- odtwarzanie zieleni
- zabezpieczanie starszych drzew
- materiały stosowane w ogrodach zabytkowych


2. Historia sztuki ogrodowej, architektury ,urbanistyki i krajobrazów 8.Prawne uwarunkowania działań na obszarach zieleni historycznej

- typy i funkcje zieleni w epokach historycznych,
- zieleń w urbanistyce
- formy i kompozycje roślinne w układach zabytkowych
- historyczne krajobrazy
- historia introdukcji roślin
- zakładanie ogrodów w świetle historycznych publikacji


- prawne podstawy ochrony i konserwacji zieleni
- formy ochrony zieleni
- współpraca z urzędem konserwatorskim
3. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych obiektów krajobrazowych 9. Ochrona i kształtowanie krajobrazu w planowaniu przestrzennym

- konserwacja i rewaloryzacja – historia, podstawowe doktryny
- ochrona i konserwacja zieleni zabytkowej, konserwacja zieleni w Polsce, europejskie doświadczenia, współpraca międzynarodowa
- metodologia postępowania studialnego
- konserwacja i odtwarzanie infrastruktury i wyposażenia ogrodowego


- ochrona i kształtowanie krajobrazu w planowaniu przestrzennym
- ochrona krajobrazu w wymiarze europejskim
4. Badania zabytkowej zieleni komponowanej 10. Dokumentacja konserwatorska

- studia historyczno-kompozycyjne
- analizy dendrologiczne
- dendrochronologia
- paleobotanika
- studia krajobrazowe
- archeologia ogrodowa
- metody cyfrowe


- adaptacja zieleni zabytkowej na cele współczesne, przykłady, doświadczenia
- dokumentacja -rodzaje, zasady sporządzania, kosztorys, uzgodnienia
5. Roślinność terenów zabytkowych 11. Konsultacje dyplomowe

- fitosocjologia
- formy zieleni historycznej
- kult i symbolika roślin
- drzewo w kulturze
- adaptacje zielni zabytkowej na cele współczesne6. Zieleń w obszarach rewitalizowanych 12. Seminaria terenowe
- zasady rewitalizacji
- współczesne adaptacje terenów zieleni o specjalnym przeznaczeniu
- dwa wyjazdy studialne 2-dniowe oraz 4 seminaria 1-dniowe prezentujące przykłady rewaloryzacji zieleni zabytkowej w układach zabytkowych – zieleń miejska, sakralna, rezydencjonalna, o specjalnym przeznaczeniu i inne.Poprawiony: piątek, 19 maja 2017 10:20


Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska

Zastępca Kierownika: dr inż. arch. Katarzyna Łakomy

Koordynator: mgr inż. Anna Steuer-Jurek


ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

tel. 12 628 24 64 fax. 12 628 20 61

e-mail:  annamichalina@gmail.com
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane