Polish English French German Russian Spanish

20-lecie Instytutu Architektury Krajobrazu PK

sobota, 05 marca 2016 10:34 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj PDF

1992–2012
DWUDZIESTOLECIE INSTYTUTU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 

Spis treści

 


 

1.

Geneza i dojrzewanie struktury organizacyjnej Instytutu 

 

pobierz

2.

Ewolucja dydaktyki i powstanie kierunku studiów architektura krajobrazu  

 

pobierz 

3.

Programy nauczania na kierunku architektura krajobrazu 

 

pobierz

4.

Charakterystyka głównych nurtów badań i projektów

 4.1.

Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich 

 

pobierz


4.2.

Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu

 

pobierz


4.3.

Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych  

 

pobierz


4.4.

Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu 

 

pobierz


4.5.

Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu  

 

pobierz

5.

Studia podyplomowe  

 

pobierz

6.

Studenckie koła naukowe 

 

pobierz

7.

Prace studenckie 

 

pobierz

8.

Perspektywy dalszej działalności  

 

pobierz

9.

Emerytowani pracownicy Instytutu  

 

pobierz

10.

Wspomnienie o zmarłych Kolegach 

 

pobierz


Aneks

 


pobierz 
kompletny aneks

1.

Doktoraty i habilitacje

 

 

2.

Prace naukowe i projekty

 

 


2.1.

Projekty badawcze (granty)

 

 


2.2.

Zlecone do Instytutu Architektury Krajobrazu opracowania studialno - projektowe

 

 


2.3.

Projekty naukowe i badawcze wspierane finansowo ze środków zagranicznych

 

 


2.4.

Wybrane projekty indywidualne i zespołowe

 

 

3.

Ważniejsze publikacje

 

 

4.

Wykłady pracowników Instytutu poza kierunkiem Architektura krajobrazu na WAPK

 

 

5.

Konferencje Instytutu Architektury Krajobrazu

 

 

6.

Spis pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu

 

 

7.

Pracownicy PK i WAPK współpracujący z Instytutem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

 

8.

Spis zleceniobiorców godzin dydaktycznych z zewnątrz

 

 

9.

Quiz

 

 

10.

Indeks pracowników i współpracowników Instytutu Architektury Krajobrazu

 DOWNLOAD THE TWENTIETH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 ENGLISH -  3.4MB PDF 

POBIERZ PUBLIKACJĘ JAKO JEDEN PLIK

 POLSKI  19.8MB PDF
 

Poprawiony: sobota, 05 marca 2016 16:01
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane