Polish English French German Russian Spanish

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska - wybrane projekty

Park Dębnicki w Krakowie

Koncepcja parku obejmująca 4 części zrealizowane A, B i niezrealizowane C, D Projekt: K. Pawłowska (główny projektant),

K. Dąbrowska- Budziło, A. Zachariasz, K. Fabijanowska

> lokalizacja parku w mapach google


 

Park Dębnicki w Krakowie

Projekt wykonawczy części A parku

Proj. K. Pawłowska (główny projektant), K. Dabrowska-Budziło, A. Zachariasz, K. Fabijanowska ,G. Obara, Z. Kordecki W. Ceglarek, J. Kożuch T. Kopta K. Frey


 

Park Dębnicki w Krakowie

Projekt wykonawczy części B parku

K. Pawłowska (główny projektant), K. Dabrowska-Budziło, A. Zachariasz, K. Fabijanowska ,G. Obara, W. Ceglarek


 

Projekt parku przy zabytkowej willi Zipsera w Bielsku- Białej. Główny autorzy projektu: K. Pawłowska (główny projektant), A. Zachariasz, M. Bogdanowicz


 

Projekt rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego w Będzinie  oprac. w roku 2005 na zlecenie Urzędu Miejskiego w Będzinie

przez zespół: Krystyna Pawłowska – główny projektant, Agata Zachariasz, Katarzyna Fabijanowska,  Grzegorz Obara, Marek Bogdanowicz, Paweł Byrski – projekt kładki pieszej, wraz z towarzyszącym projektem dyplomowym podgrodzia rycerskiego oprac. przez Marka Bogdanowicza pod kier. Krystyny Pawłowskiej


 

Witraże w kościele św. Rocha w Osieku , autor projektu: K. Pawłowska


 

Witraże w Osieku - Organistówka , autor projektu: K. Pawłowska

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane