Polish English French German Russian Spanish

dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. PKUrodzony w Krakowie  (1949 ). Matura w V Liceum Ogólnokształcącym im. S. Witkowskiego (1966). Studia na Wydziale Architektury P. K. (1966 – 1971) zakończone wyróżnioną pracą dyplomową pt. „Sieć osiedleńcza i turystyczna Bieszczadów Zachodnich”, wykonaną pod kierunkiem Profesora Janusza Bogdanowskiego. W czasie studiów założył Koło Naukowe „Krajobrazy”, był wyróżniany i nagradzany za postępy w nauce. Po dyplomie roczny staż w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej PWRN w Kielcach.

Od 1972 roku pracuje nieprzerwanie na Wydziale Architektury; w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, w Zakładzie Architektury Krajobrazu, a po utworzeniu kierunku Architektura Krajobrazu, związany z tą dyscypliną naukową. Praca doktorska pt.” Zbiór pojęć stosowanych w architekturze krajobrazu w Polsce”, określiła system nazw i definicji terminologicznych. Rozprawa habilitacyjna na temat „Ściany i bramy” w krajobrazie, opublikowana w 2000 roku, stanowiła podsumowanie badań teorii kompozycji krajobrazu. Przez czterdzieści lat prowadzi zajęcia ze studentami; opublikował  2 książki, ponad 90 artykułów  i wykonał około 50 prac studialnych.

W latach 1977 – 1981 prowadził zajęcia na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; od 1998 na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; od 1999 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 2007 na Wydziale Rolniczo -  Biologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadząc kierunek Architektura Krajobrazu. Ponadto pracował w kilkunastu innych uczelniach: prowadząc wykłady i ćwiczenia . Współpracował z Uniwersytetem Państwowym Politechnika Lwowska, ze STA w Bratysławie i Politechniką w Zagrzebiu.

Pracuje społecznie w radach naukowych Parków Narodowych :

Bieszczadzkiego (od 1991)

Gorczańskiego (od 1993 do 2011)

Magurskiego (od 1995)

Ulubionym zajęciem,kontynuującym rysowanie krajobrazu na tablicy jest "inwentaryzowanie"krajobrazu polskiego w postaci rysunków i obrazków akwarelowych.

LINK: dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. PK - wybrane inwentaryzacje rysunkowe i malarskie
Projekty:


Zakres badań i nauczania sprowadza się do trzech zagadnień: zastosowania metody architektoniczno – krajobrazowej w planowaniu i projektowaniu kulturowego krajobrazu polskiego, doskonalenia terminologii „swojej” dyscypliny naukowej oraz projektowania małej architektury.

Wykonał około 50 prac studialnych.
Publikacje:

Opublikował  2 książki i ponad 90 artykułów .

Publikacje w zbiorach biblioteki Politechniki Krakowskiej| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane