Polish English French German Russian Spanish

Monografia interdyscyplinarna - efekt projektu badawczego

poniedziałek, 31 marca 2014 00:00 Miłosz Zieliński
Drukuj PDF

Zakończono interdyscyplinarny projekt badawczy pt. Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej                  i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,                                nr umowy 0236/B/P01/2011/40  (PSP K/PBW/00734), prowadzonego wspólnie przez Zakład Hydrologii IGiGP UJ oraz zespół Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu IAK PK.

Efektem projektu jest wydawnictwo:

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, 2013, Siwek J., Baścik M., (red.), wyd. Instytut geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, ss. 317.

W monografii znajdują się dwa rozdziały opracowane przez pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu:

  1. Kosiński W., Kowalski P., Zieliński M., 2013, Źródła jako element krajobrazu – perspektywa architektury krajobrazu [w:] Ibidem., ss.231-263,
  2. Moszkowicz Ł., Krzeptowska-Moszkowicz I., Kowalski P., 2013, Roślinność źródeł [w:] Ibidem., ss.123-140.

Publikację można znaleźć za pośrednictwem strony: http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000195&page=monografie&menu=3

 

 


Poprawiony: poniedziałek, 31 marca 2014 20:08
 
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane