Polish English French German Russian Spanish

Aktualności

Mistrzowie Architektury Krajobrazu MAK 2

środa, 07 czerwca 2017 00:00 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj

   

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej zaprasza na cykl otwartych wykładów pod tytułem

Mistrzowie Architektury Krajobrazu MAK.

Architektura krajobrazu nie jest jeszcze szeroko docenianą w Polsce dziedzinę projektowania, a jednak architekci krajobrazu mają ważną misję do spełnienia. Projektowanie zrównoważonej i pięknej przestrzeni jest jednym z wyzwań współczesności. Myślą przewodnią cyklu jest hasło, że architektura krajobrazu jest ważną częścią współczesnej sztuki kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka.


Patronat:

Prodziekan Wydziału Architektury PK
Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu SAK
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, Sekcja Architektury Krajobrazu
IFLA Europe

fb: https://www.facebook.com/MAK-Mistrzowie-Architektury-Krajobrazu-336410276753844/


Zapraszamy zatem do udziału w spotkaniach ze znanymi projektantami krajobrazu z Polski i Europy w Pauza-in-Garden przy 

Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12). Wstęp wolny!


9 czerwca

środa  18:00.

Gość: Dorota Rudawa współwłaścicielka pracowni RS Architektura Krajobrazu, temat: "Krajobraz (w) budowany "
Miejsce: Pauza-in-Garden przy Małopolskim Ogrodzie Sztuki


Dorota Rudawa współwłaścicielka pracowni RS Architektura Krajobrazu
To jedna z najwybitniejszych projektantek w Polsce.
Jest laureatka wielu nagród krajowych i zagranicznych
Jej projekty i realizacje stanowią dowód, że architektura krajobrazu w Polsce ma przyszłość i przyczynia się do 'upiększenia otoczenia siedzib ludzkich'.
Wykład: Krajobraz (w) budowany
pozwoli poznać tajniki zawodu architekt krajobrazu z zakresu realizacji zieleni w mieście.
Krajobraz wbudowany rządzi się swymi prawami i wymaga zapewnienia określonych warunków wymagających specjalistycznej wiedzy.
Projektantka jest przede wszystkim praktykiem, a jej wiedza i doświadczenie zostało zbudowane na postawie  realizacji inwestycji o różnej skali i charakterze. 
RS Architektura Krajobrazu realizuje samodzielne projekty jak i współpracuje z architektami, miedzy innymi z: JEMS Architekci Sp. z o.o., Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Autorska Pracownia Urbanistyczna Krzysztofa Domaradzkiego.
Główne nagrody to: 


MAK'2 
Save

Save

Save

Save

 

Konferencja Ogrodowa 2017

sobota, 03 czerwca 2017 21:05 Katarzyna Łakomy
Drukuj

Zakład  Sztuki  Ogrodowej  i  Terenów Zielonych

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

oraz

Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie

Instytut Botaniki  im. Władysława Szafera, Polska Akademia Nauk w Krakowie


Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w XXIV konferencji naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz V sesji studenckiej. Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami, proponowana problematyka tegorocznego spotkania, które odbędzie się w dniach 19-20 października, dotyczyć będzie:

Sacrum w komponowanej  przestrzeni

W semiotyce znaczenie słowa sacrum w przestrzeni komponowanej ukazuje wielowątkowość treści. Odniesienie do różnorodności znaków w krajobrazie zawiera szersze ujęcie wpisane w wieloznaczność form. Sacrum wiąże się z odpowiedzią na duchowe potrzeby ludzi. Początki tego zjawiska towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów cywilizacji. Ewolucja opierała się na religijnym kulcie jak również tradycji. Synergia zjawiska sacrum znajduje odzwierciedlenie w symbolice, odczytywaniu znaczenia i artykulacji. W kompozycjach krajobrazowych na kanwę składać się może wartość niematerialna pełniąca rolę nadrzędną. Tematyka konferencji zatem dotyczyć będzie zjawiska sacrum występującego zarówno w tkance terenów zabudowanych miast i wsi jak i w strefach otwartych krajobrazów komponowanych, odwołując się do antropologii, teologii i eschatologii.

Jako przykłady sacrum przywołać można  zespoły klasztorne, cmentarne, miejsca kultu, kalwarie, aleje  jak również elementy jednostkowe w postaci  miejsc tragedii, pamięci, kapliczek. Wszystkie one wpływają na pełniejszy odbiór krajobrazów. Sacrum wydobywane jest często przy realizacji współczesnych rozwiązań, które mogą uczytelniać tożsamość miejsca. Zjawisko to, parte jest na wierze, pamięci wydarzeń historycznych, jak również jako miejsca wykreowane  kulturowo.

Zapraszamy Państwa do prezentacji rozważań nad zagadnieniem związanym z sacrum, poprzez wymianę doświadczeń studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych.

Jak co roku zachęcamy do udziału specjalistów z zakresu historii sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej, projektantów architektury krajobrazu, przedstawicieli urzędów oraz wszystkich, którzy zajmują się wskazanymi zagadnieniami.

Po raz kolejny zapraszamy również studentów do aktywnego udziału w V sesji towarzyszącej, która będzie miała formułę konkursu naukowego. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone możliwością opublikowania artykułu naukowego


Organizator naukowy konferencji

dr inż. arch. Katarzyna Hodor

sekretarz naukowy konferencji:

dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

- konferencja odbędzie się w języku polskim/angielskim

- zapewniamy komputer i projektor

- prosimy o przygotowanie 15 minutowych wystąpień

- planowana jest wydanie materiałów pokonferencyjnych opisujących tematykę związaną z konferencją

- konferencji będzie towarzyszyć sesja posterowa


WARUNKI PUBLIKACJI

- zgodność z tezami konferencji

- pozytywna opinia 2 recenzentów

- zgodność z wytycznymi do publikacji


OPŁATY

- opłata konferencyjna (udział w konferencji, przerwy kawowe, publikacja po pozytywnych recenzjach, artykułu w monografii wieloautorskiej) 450 zł z VAT

- słuchacze i studenci udział bezpłatny

- koszty podróży i noclegu pokrywają uczestnicy


Biuro Konferencji:

dr inż. arch. Katarzyna Hodor

dr hab.  inż. arch. Katarzyna Łakomy

dr inż. arch. Anna Staniewska

mgr inż. arch. kraj. Anna Steuer-Jurek

mgr inż. arch. kraj. Ewa Waryś

mgr inż. arch. kraj. Bożena Łebzuch


KONTAKT

Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu [A-8], ul. Warszawska 24, Kraków 31-155

tel: 12/ 628 24 64, 0608-396-220

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

Informacje o konferencji I wydarzeniach towarzyszących na Facebooku

TERMINY

- do 29 czerwca 2017 r. nadsyłanie Karty Zgłoszeniowej Uczestnictwa (tylko dla osób wygłaszających referaty) w tym tytuł referatów, z 1/2 – stronicowym streszczeniem na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- 4 lipca 2017 - termin selekcji artykułów, wytyczne do przygotowania tekstu artykułu - komunikat nr 2

- do 20 września 2017 r. wpłata należności za udział w konferencji

- 1 października 2017 r. rozesłanie programu konferencji

- 10 październik 2017 r. – nasyłanie karty zgłoszenia słuchacza

- 19 października 2017 r. – V sesja studencka

- 20 października 2017 r.   – XXIV konferencja naukowa, nadsyłanie maszynopisu referatów


We have the pleasure of inviting you to take part in the international scientific conference on the art of gardening and historical dendrology. The conference will take place in Cracow on 19-20 October 2017. According to the conclusions from the previous meeting we want to put emphasis on

Sacrum in composing space

The semiotic meaning of the word sacrum in the composed space reflects its multithreaded matter. The reference to the diversity of signs in the landscape enables a broader insight into the ambiguity of forms. Sacrum is linked with the response to the spiritual needs of the people. The origins of this phenomenon have accompanied mankind since the dawn of history. Its evolution was based on religious worship as well as tradition. The synergy of the sacred phenomenon is reflected in symbolism, reading meaning and articulation. Overriding intangible values may be an important component of sacrum in landscape compositions. The topic of the conference will be focused on the phenomenon of the sacrum occurring both in the tissue of the built-up areas of cities and villages as well as in the open landscapes, referring to anthropology, theology and eschatology.

As examples of the sacred spaces can be mentioned monasteries, cemeteries, places of worship, sacri monti, alleys as well as individual elements such as places of tragedy, memorials or chapels. They all affect the full perception of the landscapes. The phenomenon of the sacred is often found in the modern designs, which augment the legibility of the identity of the place. This phenomenon is based on faith, the memory of historical events as well as cultural creation.

We invite you to present your views on sacrum as an important aspect of the composed space. We hope for the exchange of study, conceptual and realization experiences. As every year, we welcome contributions by specialists from the fields of the history of garden art, applied dendrology, landscape architecture (both researchers and practitioners)

As in previous years, we also invite students to participate actively in the 5th accompanying session, which will be organized as a scientific contest. Best students' presentations will be rewarded with an opportunity of publishing a paper.

The conference participants will have an opportunity of taking part in numerous  accompanying events.

 

Conference Scientific Organizer:

Ph.D. Arch . Katarzyna Hodor

(Assistant Professor at Section for the Garden Art and Green Areas)

Conference Scientific Secretary:

D.Sc. Ph.D. Arch.  Katarzyna Łakomy

(Deputy-Dean of the Faculty of Architecture at the Cracow University of Technology)

ORGANIZATIONAL INFORMATION

  • conference will be held in English
  • we provide projector and laptop
  • please prepare a presentation lasting max. 15 MINUTES
  • for the listeners participation in the conference is free; accommodation and self-catering
  • organizers plan release of materials related to the theme of the conference
  • poster session


CONFERENCE OFFICE

Ph.D. Arch. Katarzyna Hodor

D.Sc. Ph.D. Arch.  Katarzyna Łakomy

Ph.D. Arch. Anna Staniewska

M.Sc. Eng. Landsc. Arch. Anna Steuer-Jurek

M.Sc. Eng. Landsc. Arch. Ewa Waryś

M.Sc. Eng. Landsc. Arch. Bożena Łebzuch

 

CONTACT DETAILS

Cracow University of Technology, Institute of Landscape Architecture, [A-8]

Warszawska 24, Kraków 31-155

tel. 0608-396-220

tel. 12 628 24 64

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

Information about the conference and accompanying events also on Facebook

DEADLINES

- 29 June 2017 deadline for sending an application form with the paper title and abstract (1/2 page) e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- 4 July 2017- notification upon selection of articles for presentation, guidelines for authors will be will be included in the 2nd conference announcement

- 1 October 2017 announcement of the conference programme

 Attachments:
Download this file (Application 2017.pdf)Application 2017.pdf[ ]75 Kb
 

WYNIKI MIEJSCE SPOTKAŃ

poniedziałek, 29 maja 2017 00:00 Karolina Porada
Drukuj


.......


WYNIKI KONKURSU

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


"ZAPROJEKTUJ MIEJSCE SPOTKAŃ

PRZY SWOJEJ SZKOLE"


Dnia 29 maja 2017 r. jury konkursowe odbyło obrady rozstrzgające konkurs. Otrzymaliśmy 29 prac konkursowych, których poziom jury uznało za wysoki.

Wyniki konkursu są następujące:


I MIEJSCE

Wiktoria Piętka, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

II MIEJSCE

Wiktoria Ząbkiewicz, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

III MIEJSCE

Patrycja Klich, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu


Wyróżnienia:

Klaudia Pomierna, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

Roksana Woszczek, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

Kamila Włodarz, Zespół Szkół im. J. Tischnera w Dobczycach

Kamila Kordaszewska, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

Dawid Sęk, Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej

Patrycja Szotek, Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej

Antonina Bundyra, VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie

Aleksandra Kozieł, Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu

Magdalena Sąsiada, VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie


Laureatki konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby zapraszamy na warsztaty rysunkowe które odbędą się w dniach:

8-9 czerwca 2017 r., w godzinach 9:00-16:00

Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się:

8 czerwca o godzinie 9:00

Wydarzenia zorganizowane będą w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie, w sali nr 9. (parter).

Na stronie prezentujemy zwycięski projekt autorstwa Pani Wiktorii Piętki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!!!!!Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

Park Dąbie w Pauza in Garden

środa, 17 maja 2017 00:00 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj

W dniu 23 maja (wtorek) o godzinie 18:00

w Pauza-In-Garden przy Małopolskim Ogrodzie Sztuki będzie miało miejsce otwarcie wystawy wybranych studenckich projektów semestralnych dotyczących parku publicznego na Dąbiu w Krakowie. Odbędzie się także wykład p. Katarzyny Rajss-Kałużnej  (Architekta Krajobrazu Miasta Krakowa) pt. "Przestrzeń, która łączy"

Studenci 5 semestru architektury krajobrazu w ramach projektowania zintegrowanego przygotowywali projekty dla tego obszaru z wykorzystaniem uprzednio przeprowadzonych badań społecznych.
Temat projektu i jego zakres został ustalony w porozumieniem  Architektem Krajobrazu Miasta Krakowa - absolwentką PK, a autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni możliwością odbycia praktyk przed dyplomem inżynierskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

serdecznie zapraszamy do udziału!

wydarzenia można też naleźć na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1849157042076889/


 

KONKURS FOTOKRAJOBRAZ -Wyniki

sobota, 13 maja 2017 21:12 Katarzyna Łakomy
Drukuj

FotoKrajObraz

Człowiek w krajobrazieWYNIKI ETAPU I

W dniu 12.05.2017 r. Komisja Konkursowa, w składzie:

- przewodniczący: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prodziekan WA PK

- sekretarz: mgr inż. arch. krajobrazu Anna Steuer-Jurek, doktorantka IAK WA PK

członkowie:

- Włodzimierz Płaneta, artysta fotograf

- Maciej Kornacki, Fotoferia, Fundacja Camera Lucida 1755

- dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek

- dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK

- dr Wojciech Kapela,  WAW ASP

- dr inż. acrh. Katarzyna Zawada-Pęgiel, WA PK

wybrała zwycięzców konkursu:

I miejsce - Marlena Cioch

II miejsce - Bernadeta Kida

III miejsce - Justyna Zięba

Wyróżnienia specjalne Jury:  Klaudia Prokop, Bartłomiej Piekarczyk, Jakub Pazin

Dodatkowe zaproszenia na warsztaty: Julia Mucha, Kamila Szydełko, Julia Trojanowska, Mateusz Sieńko

Zapraszamy wszystkich zwycięzców i wyróżnionych na warsztaty: 19-20 maja 2017 r. w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 24, w budynku wydziału architektury, sala 9, g. 10.00.

Po zakończeniu warsztatów wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, planowany termin początek października 2017 r. oraz w katalogu wystawowym (o szczegółowym terminie Organizatorzy zawiadomią pocztą elektroniczną). Podczas wernisażu odbędzie się oficjalne wręczenie wszystkich nagród i dyplomów.

 

XX FORUM AK

środa, 05 kwietnia 2017 00:00 Karolina Porada
Drukuj


.......

XX FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

21-23 WRZEŚNIA - KRAKÓW


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji naukowej XX FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU. Konferencja jest organizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 września 2017 roku.

Konferencja jest podsumowaniem kolejnej dekady corocznych spotkań naukowych pod nazwą Forum Architektury Krajobrazu, organizowanych przez polskie uczelnie kształcące architektów krajobrazu.

Od pierwszego forum, zorganizowanego w 1998 roku w Krakowie z inicjatywy Instytutu Architektury Krajobrazu, upłynęło 20 lat, które przyniosły wiele zmian we wszystkich wiodących tematach planowanej konferencji:

• PRAKTYKA ZAWODOWA – TWÓRCZOŚĆ I REALIZACJE,

• BADANIA NAUKOWE I WDROŻENIA,

• DYDAKTYKA.

Rejestracji na XX Forum Architektury Krajobrazu można dokonać przez formularz na stronie *20forumak.pl*. Tam też znajdą Państwo szerszą informację o konferencji. Propozycje referatów należy przesłać w postaci streszczeń (300 słów) w formularzu rejestracyjnym do dnia 8 maja 2017 r. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród zainteresowanych pracowników Państwa instytucji i uczelni.


OFICJALNA STRONA KONFERENCJI:

20forumak.pl

PATRONAT:


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

PARK NA BAGRACH - WARSZTATY

środa, 05 kwietnia 2017 00:00 Karolina Porada
Drukuj

  

PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE – CZĘŚĆ WSCHODNIA


17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry odpowiadające ich realnym potrzebom. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia mieszkańcom historii Zalewu i zaprezentowano efekty dotychczasowych działań na tym obszarze. Zwrócono też uwagę na szczególny charakter tego miejsca z unikatową szatą roślinną, które jest obszarem bytowania wielu gatunków ptaków, płazów, gadów, owadów i ssaków. Przeprowadzono także ankietę, której wyniki miały zostać wykorzystane w trakcie planowania przestrzeni Parku Miejskiego Bagry Wielkie. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery kilkunastoosobowe grupy, w których analizowano - w skali makro - cały obszar Zalewu, i w skali mikro - ich wschodnią część.

Sugestie większości uczestników warsztatów wskazują na:

-        potrzebę budowy zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego wokół Zalewu Bagry (w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko),

-        zachowanie naturalnego charakteru obszaru wokół Zalewu Bagry,

-        zwiększenie ilości nasadzeń drzew i krzewów,

-        zagospodarowanie terenu wokół Zalewu w sposób umożliwiający aktywne spędzanie czasu nad zbiornikiem (plaża, miejsca do grillowania, piknikowania, wypożyczalnia kajaków, rowerków, kąpielisko) oraz obserwację unikatowej przyrody,

-        konieczność ograniczenia ruchu samochodowego wokół całego Zalewu (zakazy wjazdu, słupki uniemożliwiające wjazd),

-        potrzebę wprowadzenia i zwiększenia liczby sanitariatów.

W dniach 27-31 marca 2017 r. odbyły się międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”, zorganizowane przez: Urząd Miasta Krakowa – Kancelarię Prezydenta, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Radę i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze. Warunki i wymagania konkursowe obejmowały konieczność uwzględnienia wyników konsultacji społecznych. W trakcie warsztatów studenci kierunków architektura krajobrazu, architektura i kierunków pokrewnych ze Splitu, Zagrzebia i Krakowa pracowali w międzynarodowych i interdyscyplinarnych grupach nad pomysłem koncepcyjnym na wschodnią część Parku. Do zaprojektowania przewidziano: układ komunikacyjny, kompozycję zieleni, plażę, elementy małej architektury i ścieżkę edukacyjną dotyczącą tematyki chorwackiej. W trakcie trzech dni pracy warsztatowej, po zapoznaniu z terenem i jego uwarunkowaniami, powstały ambitne projekty łączące poszanowanie unikalnych wartości przyrodniczych z zagospodarowaniem o charakterze rekreacyjnym.

Ostatniego dnia warsztatów przewidziano publiczną prezentację prac z udziałem mieszkańców Krakowa. Jury i przybyli mieszkańcy byli jednogłośni w swoim wyborze – zwyciężyła grupa nr 3 w składzie: Marija Petričević, Mira Medović, Katarzyna Machaj, Małgorzata Czyszczoń. Ideą przewodnią pracy było utworzenie zielonej oazy, która w swej treści tematycznej bogato nawiązuje do Chorwacji przy jednoczesnym zachowaniu walorów ekologicznych. Dodatkowo wzbogacono Park o funkcję edukacyjną dla społeczności lokalnej. Projektanci zaplanowali molo dla wędkarzy, pomost z miejscem obserwacji ptaków, łąki kwietne, plac zabaw z pagórkami, miejsce ekspozycji plenerowej, park linowy dla dzieci, plażę, siedziska, boiska do gier polskich i chorwackich, miejsce z pergolą przeznaczone na gastronomię, przebieralnie i toalety. Zarząd Zieleni Miejskiej w kwietniu planuje wyłonić wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego dla wschodniej części Parku z uwzględnieniem wytycznych z zwycięskiej koncepcji z warsztatów. Priorytetem będzie ekstensywne zagospodarowanie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i dokomponowanie atrakcyjnej roślinności zgodnej z siedliskiem. Wybrany projektant zweryfikuje zgodność pracy młodych projektantów z zapisami obowiązującego tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i postara się uwzględnić maksymalnie dużo pomysłów. Być może ta realizacja zapoczątkuje tradycję upamiętniania miast i państw partnerskich Krakowa w wybranych współczesnych realizacjach przestrzeni publicznych Krakowa.

SZERSZY OPIS ZWYCIĘSKIEJ KONCEPCJI

Autorzy w swojej koncepcji przewidzieli polany i łąki nawiązujące do kontynentalnej części Chorwacji – Slawonii. Centralna część parku, najgęściej zalesiona, przedstawia górzystą część Chorwacji z pasterskimi domkami przedstawionymi w postaci domków na drzewie, które stanowią główny element dziecięcej zabawy z przewidzianą przestrzenią wystawową.  Najbardziej wysuniętą na południe część Parku zajmuje plaża i promenada – ta część przedstawia wybrzeże Chorwacji i dalmatyńskie miasta: Zadar, Split i Dubrownik. Główna ścieżka rozszerza się tutaj i oddala od linii brzegowej, co sprawia, że plaża staje się większa. Ścieżka przechodzi przez schody kaskadowe, które służą do odpoczynku, relaksu i opalania. Kaskady stanowią główny element prezentacji miast chorwackich. Pierwszy stopień oznacza wejście do konkretnego miasta, co widoczne jest w zróżnicowanych materiałach. W każdym mieście jest to kamień, ale różni się sposobem zestawiania płyt. Tablice edukacyjne wykonane są ze szkła akrylowego, na których znajdzie się podpis informujący spacerowiczów, w jakim miejscu się znajdują. Dzięki temu będą mogli wybrać czy chcą usiąść w Splicie, Dubrowniku czy Zadarze. W okolicy plaży umiejscowione zostały gry dla dorosłych, by zaprezentować ideę zabawy i śródziemnomorskiego ducha, który realizowany jest w dalmatyńskich sportach. Tradycyjną grą starszych Dalmatyńczyków jest bočanje, balota, co zainicjowało również stworzenie boiska do siatkówki plażowej. Autorzy koncepcji przewidzieli również funkcjonalne połączenie Parku z kładką dla pieszych nad torami.
Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane