Marta Szar i Tomasz Jaróg finalistami konkursu Vectorworks 2022W tym samym konkursie o stypendium Vectorworks 2022 w finale doceniono projekt "Fortress park" Marty Szar i Tomasza Jaroga. Został on wykonany na semestrze 7 pod kierunkiem: Prof. dr hab. inż. arch.Zbigniewa Myczkowskiego, dr hab. inż. arch. Jadwigi Środulskiej - Wielgus, Prof. PK, dr inż. arch. Wojciecha Rymsza - Mazur, Prof. PK i dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa.


Główna nagroda w miedzynarodowym konkursie Vectorworks 2022 dla Marty SzarCo roku Vectorworks organizuje konkurs o Stypendium dla studentów. Mogą ubiegać się o nie studenci oraz niedawni absolwenci kierunków z zakresu architektury, architektury krajobrazu, technik scenicznych i projektowania wnętrz. Nagrodzony zostaje laureat jak również uczelnia. W tym roku zwyciężczynią w kategorii architektura krajobrazu została Marta Szar studentka kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przedstawiła projekt "Park deszczowy". Projekt został wykonany na 5 semestrze pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Staniewskiej i mgr arch. krajobr. Jacka Konopackiego. .


PRACE NAGRODZONE PRZEZ TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH KRAKÓWMiło nam poinformować, że prace naszych dyplomantów zostały docenione przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Kraków. Główna nagroda, za pracę dyplomową z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego oraz architektury krajobrazu obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku 2021, przypadła naszej absolwentce mgr inż. arch. kraj. Aleksandrze Skrzypek, a wyróżnienie otrzymały mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Blukacz i mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Pajdak.


NAGRODA GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DLA NASZEJ ABSOLWENTKIW konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skrzypek została jedną z laureatek w kategorii praca magisterska. Komisja nagrodziła jej dyplom pt. „Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy Wesoła w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK; współpromotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński). Gratulacje dla Aleksandry oraz dla Promotorów!


O projektach naszych studentów w Dzienniku PolskimO projektach dla Młynówki Królewskiej wykonanych przez studentów II stopnia architektury krajobrazu WA PK pisano Dzienniku Polskim. Prace semestralne zostały wykonane w ramach współpracy: Partnerstwo dla Młynówki pod kierunkiem dr Miłosza Zielińskiego i dr Przemysława Kowalskiego. Na spotkaniu inauguracyjnym swoje projekty zaprezentowali: Zuzanna Cholewa, Aneta Zimnicka, Ewelina Gorycka, Katarzyna Majda oraz Karoli Zieliński. Gratulacje dla wszystkich zespołów oraz prowadzących.